Oda Sicil İşlemleri

YENİ KAYIT, DURUM DEĞİŞİKLİĞİ VE TERKİN İŞLEMLERİ

YENİ KAYIT

 

5174 sayılı kanunun 9. Maddesi gereği Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil işlemini yaptırmış olan tacirler ve bunların şubeleri Odaya kayıt yaptırmak zorundadır.

Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır.

Buna göre şirket ya da gerçek kişi olması fark etmeksizin firmalara ait tüm şubelerin Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmesi ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasına kaydolması zorunludur.

 

Gerçek Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi>>>

Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi>>>

 

DURUM DEĞİŞİKLİĞİ

 • Durum Değişikliğinin Bildirilme Mecburiyeti

5174 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereği Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır.

 • Değişiklikler;
  • Unvan Değişikliği
  • İştigal Konusu Değişikliği
  • Terkin
  • Tasfiye
  • Hisse Devri
  • Yetkili Değişikliği
  • Adres Değişikliği
  • Sermaye Artırımı

TERKİN

 

 

5174 Sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş olan Oda Muamelat Yönetmeliği gereği Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden kayıtlarını sildiren ve bunu belgelendiren üyeler Oda Sicil Müdürlüğü'nden yazılı olarak kayıtların silinmesi isteğinde bulunabilirler ve aidat borçlarının ödemesi halinde kaydı silinir. Oda'daki kayıtları silinir.

Terkin Dilekçe>>>Vefat Nedeniyle Terkin(Gerçek Kişiler) 

5174 Sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca düzenlenmiş olan Oda Muamelat Yönetmeliği gereği Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçek kişi işletme üyellik kaydı bulunan kişilerin vefat etmesi halinde, vergi dairesinden kapanış yoklaması ve dilekçe ekiyle müracaat edilmesi ve aidat borçlarının ödemesi halinde kaydı silinir.

Terkin Dilekçesi>>>

ÜYE KAYITLARININ GÜNCELLENMESİ

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 10. maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 14. maddesine göre, her yılın Ocak ayında; içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında tahakkuk eden aidat borçlarından en az bir taksitini ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıya alınır. Üyeliğin askıya alınması, üyelerin isimlerinin meslek grupları ve seçmen listelerinden silinmesini ve bu üyelerin aidat tahakkuklarının durdurulmasını kapsar.

Aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, aidat borçlarının tamamını ödeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır.

Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, adres ve durumlarını bildirenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek gruplarına dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır. Ancak bunlar, aidat borçlarının tamamını ödemedikçe seçmen listelerine dahil edilmez.

Yönetim Kurulu kararı ile askıdan indirilen üyelerin durumu Oda Sicil Birimi tarafından ilgili veri tabanına girilerek “faal” hale getirilir.

NACE KODU DEĞİŞİKLİĞİ

 • Talep edilen nace (faaliyet) kodunun Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin Dayandığı Esaslar gereği tescilli olan iştigal konusuna veya anasözleşmeye uygun olması gerekmektedir.
 • Talep edilen faaliyet kodunun iştigal konusuna ve anasözleşmeye uygun olmaması halinde gerekli değişiklik işlemine ilişkin tescil işleminin yapılması gerekmektedir.
 • Bağlı olunan vergi dairesi kayıtlarına talep edilen faaliyet kodunun işletilmesi gerekmektedir.
 • Bu işlemlerin tamamlanması ile birlikte Odamıza hitaben yazılmış dilekçe ekine talep edilen nace kodunu gösteren vergi levhası belgesi eklenerek Oda Sicil Birimine müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

NACE KODU SORGULAMA>>

NACE KODU İLAVE

 • İlave edilmesi talep edilen nace kodunun/kodlarının Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin Dayandığı Esaslar gereği tescilli olan iştigal konusuna veya anasözleşmeye uygun olması gerekmektedir.
 • İlave edilmesi talep edilen nace kodunun/kodlarının iştigal konusuna ve anasözleşmeye uygun olmaması halinde gerekli değişiklik işlemine ilişkin tescil işleminin yapılması gerekmektedir.
 • Bağlı olunan vergi dairesi kayıtlarına ilave edilmesi talep edilen nace kodunun/kodlarının işletilmesi gerekmektedir.
 • Bu işlemlerin tamamlanması ile birlikte dilekçe ekine talep edilen nace kodunu/kodlarını gösteren vergi dairesi mükellefiyet belgesi eklenerek Oda Sicil Birimine müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

Nace Kodu İlave Dilekçesi>>>

 

ÜYE VERGİ KONTROLÜ

Sayın Üyemiz;

Odamız üyesi tüm firmaların sistemimizde bulunan tüm bilgilerinin en güncel şekliyle bulunması odamızda gerçekleştirilecek tüm işlemlerde herhangi bir aksaklığın ortaya çıkmaması açısından oldukça önemlidir.

Bu nedenle üyelerimizin sistemimizde bulunan önemli bilgilerinden olan vergi mükellefiyet bilgilerinin sürekli doğru ve güncel bir şekilde bulunması gerekmektedir.

Bu amaç doğrultusunda tüm üyelerimizin vergi bilgileri kontrol modülünden vergi mükellefiyet bilgilerini kontrol ederek, vergi dairesi ve/veya vergi numarası bilgilerinin hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde vergi levhasının dilekçe ekinde Oda Sicil Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

Kar amacı gütmediğinden vergi levhası bulunmayan üyelerimizin ise bağlı oldukları vergi dairelerinden alınmış vergi mükellefiyet bilgilerini gösteren herhangi bir belgeyi yine dilekçe ekinde Oda Sicil Birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Üyelerimize Önemle Duyurulur.

 

 

ÖNEMLİ FORMLAR

TİCARİ İŞLETMELER VE/VEYA GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ  İndirmek İçin Tıklayın
TESCİLE KONU DEĞİŞİKLİK ODA SİCİL BİLGİ FORMU  İndirmek İçin Tıklayın

TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ İndirmek İçin Tıklayın

HİZMETLER

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları

Basında Biz