Üyelerimize Özel

Üye Özel İndirimleri

SERDA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. İLE
AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
ARASINDA
İNDİRİM PROTOKOLÜ
Kapsam: Serda Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti., Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı üyelere özel indirim avantajı sunacaktır.
Protokol Konusu:
1) Türkiye Hayat Emeklilik, Bireysel Hayat ve ferdi kaza ürünlerinde %20 indirim imkânı sunulacaktır.
2) Acentemizde bulunan Viennalife Hayat ve Emeklilik A.Ş. ait ürünlerden aylık 100 dolar prim ödemesi yapan üyelerimize 7’nci prim acentemiz tarafından iade edilecektir.
3) Üyeler poliçe ödemelerini kredi kartı ile yapabileceklerdir.
4) Ödeme yapıldıktan 1 ay sonra kampanyadan faydalanabileceklerdir.
5) îş bu Protokol 14.06.2023 imza olunan tarihten itibaren 1 (Bir) yıl boyunca yürürlükte kalacaktır.
6) Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası bu kampanyayı üyelere duyurmakla yükümlü olup, talepler Serda Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti tarafından alınacaktır.

==============================================================================

 

 

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
İLE
MNG KARGO YURT İÇİ VE YURTDIŞI A.Ş.
ARASINDA İNDİRİM PROTOKOLÜ
Kapsam: MNG Kargo, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı üyelere özel indirim avantajı sunacaktır.
Protokol Konusu;
MNG KARGO YURT İÇÎ VE YURDIŞI AŞ’ (“MNG Kargo”) nin kuruluşunun 20. yılı faaliyetleri kapsamında, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (“ATSO”) üyelerine, Afyonkarahisar il ve ilçelerinde yer alan MNG kargo birimlerinden yapacakları kargo gönderimlerinde, ATSO üyelik belgelerini veya ATSO tarafınızdan yayınlanacak bildirim görselini ibraz etmeleri halinde MNG Kargo’nun mevcut taşıma liste fiyatları üzerinden %40 indirimli kargo gönderimleri sağlama imkanını tanınacaktır.
Kampanya 31.01.2024 tarihine kadar mevcut çalışma fiyatları ile devam edecektir. İlgili tarih sonrası, kampanyaya olan ilgiliye ve MNG Kargo’nun güncellenecek fiyat listesine göre uzatılması söz konusu olabilecektir.
Kampanya birime gönderisi ile gelen, sadece giden statüsünde , peşin ödemeli ve ödemesi alıcı tarafından yapılacak olan gönderilerde geçerli olacaktır. Kampanya gönderilerinde herhangi bir vade tanımı söz konusu olmayacaktır. Adresten ahm yapılamayacaktır.
Mevzuatlara ve MNG Kargo’nun politikalarına göre taşınması yasaklı kargolar kampanyadan faydalanamayacaktır.
Kampanyanın mevcut dskg bazlı, Katma Değer Vergisi ve Evrensel Posta Hizmeti ücreti hariç fiyat listesi ekte yer almaktadır. Taşıma fiyatlarının görsel paylaşılması uygun olmayıp indirim oranı sadece % de oranı ile tebliğ edilmesi zorunlu olacaktır.
İşte bu protokol 27.10.2023 tarihinde 2 nüsha olarak imza altına alınmıştır.

 

 

================================================================

 İSTEK Okulları Afyon Kampüsü

KURUMSAL İNDİRİM PROTOKOLÜ

KAPSAM: Akarçay Özel Eğitim Hizmetleri AŞ, AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) üye ve çalışanlarına özel avantaj sunabilmektir.

 

PROTOKOL KONUSU:

 

1.    İSTEK Okulları Afyon Kampüsü, eğitim hizmetlerinde AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) üye ve personellerine yaptıracakları *yeni kayıtlar için eğitim ücretinde liste fiyatından %30 indirim uygulamayı kabul eder.

 

2.    AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) anlaşmayı üye ve çalışanlarına duyurmakla ve gelen taleplerin bilgilerini İstek Okulları Afyon Kampüsü’ne bildirmekle yükümlüdür.

 

3.    Kitap, kıyafet ve servis ücretleri indirim kapsamı dışındadır.

 

4.    İndirim, sadece AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) üye ve çalışanlarına geçerli olup bir başkası için kullandırılamaz.

 

5.   Sözleşmenin 1. maddesinde yer alan indirimli fiyata ek olarak ; % 8 kardeş, %5 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır.

 

6.   Kayıtlar, İstek Okulları Afyon Kampüsü kayıt kabul şartları ve kontenjan bulunması dâhilinde gerçekleşecektir.

 

* Yeni kayıt işlemi, İstek Okulları Afyon ilk defa yaptırılacak kayıtları kapsar. İstek Okullarının herhangi bir kampüsünde bir kademeyi bitirip, diğer kademeye (anaokulundan ilkokula, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye) geçiş yaparken yaptırılan kayıtlar “KAYIT YENİLEME” işlemidir

*Öğrencinin kazanacağı akademik ya da spor bursları olduğu takdirde öğrenci lehine olan yüksek indirim oranı uygulanır.  Her öğrenci için tek indirim kalemi uygulanmaktadır.

Sözleşme Tarihi: 10.08.2022

 

ÖZEL GİRNE KOLEJİ AFYON KAMPÜSÜ

KURUMSAL İNDİRİM PROTOKOLÜ

AMAÇ

MADDE 1- İş bu Özel Girne Koleji Afyon Kampüsü ile ATSO arasında karşılıklı iş birliğini teşvik etmek ve eğitim hizmetlerinde avantajlar sağlanması amacıyla düzenlenmiştir.

TARAFLAR

MADDE 2- Protokol’ün taraflarını, ATSO ile Girne Koleji Özel Afyon Kampüsü ile oluşturmaktadır.

KAPSAM

MADDE 3- Taraflar her iki kurumun iş birliği yapmaları konusunda mutabakata varmışlardır.

MADDE 4- Protokolün tarafı ATSO personeli çocuklarına Özel Girne Koleji Afyon Kampüsü eğitim ücretlerinde %25 eğitim indirimi uygulayacaktır.

MADDE 5- Kurum üyelerinin çocuklarına uygulanan indirim, bağlı olduğu eğitim – öğrenim kademesi tamamlanana kadar geçerlidir. (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi)

MADDE 6- Taraflar, karşılıklı olarak anlaşıldığı takdirde ortak bilimsel faaliyetler (seminer, sempozyum, kongre, şenlik, turnuva, spor karşılaşmaları, tiyatro, stand ve konferans vb.) düzenlenmesi konusunda mutabakata varmışlardır.

MADDE 7- Bu protokol, her iki taraf için de yasal ve cezai anlamda bağlayıcı değildir.

MADDE 8- Bu kurumsal indirim oranı başka bir indirim oranı ile birleştirilemez. (Burs indirim, kardeş indirimi, öğretmen indirimi gibi) Sınav puanıyla burs hak edilmesi durumunda sadece en yüksek olan burs indirimi uygulanır.

SÜRE

MADDE 9- İş bu protokol 03.08.2022 imza olunan tarihten itibaren bir yıl süre ile geçerlidir.

Protokole konu taraflardan birinin tek taraflı fesih hakkı saklı kalmak üzere, feshedilmediği sürece tarafların isteği ve kabulüyle geçerlilik süresi bir yıl daha uzar.

 

ÖZEL DENT AFYON AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

İLE

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ARASINDA

İNDİRİM PROTOKOLÜ

27.05.2022

Amaç

Madde 1- Bu protokolün amacı, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri ve personeli ile Özel Dent Afyon Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği arasında uygulanacak indirimi belirlemektedir.

Taraflar

Madde 2- Bu protokolün tarafları Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri ve personeli ile Özel Dent Afyon Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'dir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Madde 3- Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri ve personeli 27 Mayıs 2022- 27 Mayıs 2023 tarihleri arasında Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) tarafından açıklanan Ağız ve Diş Sağlığı Tedavi Tarifesi üzerinden %20 oranında indirimli olarak yararlanacaktır.

Protokol Süresi

Madde 4- İşbu protokol 1 yıl süre ile geçerlidir.

27.05.2022

 

ŞEKERBANK 12.11.2020
TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARİ KREDİ PROTOKOL METNİ

ŞEKERBANK T.A.Ş Afyon Şubesi (Kısaca “Banka“ olarak anılacaktır.) ileAFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI (kısaca TSO olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen hususlarda bir protokol akdedilmiştir.
1- İş bu Protokol’un konusu; reel sektöre daha fazla kaynak aktarmak suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan Banka tarafından Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine aylık taksit ödemeli “Taksitli Ticari Kredi” kullandırılmasına ilişkin genel esasları düzenlemektir.
2- Oda tarafından Banka’ya yönlendirilen firmalar ile ilgili nihai karar, kendi kredilendirme esasları dahilinde Banka’ca verilecektir.
3- Talep edilecek kredide limit sınırlaması bulunmamaktadır ancak müşterinin finansal yapısı çerçevesinde kredi değerlendirmesi yapılacaktır.
4- Kredilendirme limitleri ve teminatlandırmalar Banka kredi limit ve teminat tahsis yetkileri kapsamında oluşturulacaktır.
5- Banka’ca kredisi uygun görülen firmalar Banka’ca belirlenen şartlar dahilinde 36 aya varan vadelerde, aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli taksitli ticari kredi kullanabileceklerdir. İhtiyaç olması durumunda tahsis edilmiş limitler dahilinde Borçlu Cari Hesap, Spot, Iskonto kredileri de kullandırılabilecektir.
6- Kredilere uygulanacak faiz oranı; Banka’nm mevcut liste fiyatlarından %15 oranında indirimli olarak uygulanacaktır. Fiyat değişiklikleri 5 işgünü öncesinde Ticaret ve Sanayi Odasına bildirilecek olup, Ticaret ve Sanayi Odasına bildirilmiş faiz, geçerli faiz oranı olacaktır.
7- Her bir kredi işlemi için %0,5 binde beş oranında kullandırıra komisyonu alınacaktır.
8- Kredi kullanacak müşteriye (mevcutta Şekerbank’ta KMH hesabı bulunmuyorsa) KMH hesabı açılacaktır.
9- Kredi kullanan müşteri (mevcutta Şekerbank POS cihazı yoksa) ilk kez Banka’nm POS cihazını kullanması halinde, ilk 3 ay POS kira bedeli alınmayacaktır,
10- İşbu protokolün uygulanması dolayısıyla Oda ve çalışanlarının vakıf olacakları Banka müşteri bilgilerinin gizliliği prensibine Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesinde riayet edilmesi gerekmekte olup, protokolün yürürlükte olduğu zaman ve sonrasında işbu prensibe aykırılıktan doğacak zarar ziyan istemleri bizzat Oda tarafından karşılanacaktır.
11- Bu protokol 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olup, Banka’nm söz konusu protokolü tek taraflı olarak feshetme hakkı her zaman saklıdır.
12- Bu protokol taraflarca karşılıklı olarak imzalanmasını müteakiben yürürlüğe girecektir.
13- Bu protokolün uygulanmasından doğan her türlü uyuşmazlıklar T.CAfyonkarahisar Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu taraflar kabul ederler.
 

 

 

AFYON AKADEMİ ÖZEL EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 LİMİTED ŞİRKETİ      22.10.2020

1. TARAFLAR
İşbirliği protokolü Afyonkarahisar Wimbledon Language Academy ile Afyonkarahisar Ticaret ve.Sanayi Odası arasında imzalanmıştır.
2. KONU
Afyonkarahisar Wimbledon Language Academy (Afyon Akademi Özel Eğitim ve Danışmanlık Ltd.Şti.) ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan sözleşme gereğince Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası IETLS, YDS, PTE, Genel İngilizce ve diğer ikinci dil eğitimleri Wimbledon Language Academy tarafından %20 indirim sağlanacaktır ve karşılıklı olarak etkinliklerde birlikte rol oynanacaktır.
3.SÜRE
Bu protokol imza tarihinden itibaren 1 yıl süre ile geçerlidir.
4.PROTOKOL KAPSAMI
4.1. Afyonkarahisar Wimbledon Language Academy, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen yerel, ulusal, uluslararası organizasyon ve toplantılarda tanıtım, proje, faaliyet amaçlı programa göre karşılıklı mutabakat ile yer alabilir.
4.2. Afyonkarahisar Wimbledon Language Academy eğitimlerine dair bilgi almak isteyen kişileri Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Wimbledon Language Academy Afyonkarahisar’a yönlendirecektir.
5.3. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Wimbledon Language Academy ile kurulan partnerliği Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası sosyal medya hesaplarından birinde haber şeklinde duyuracaktır.
5.4. Afyonkarahisar Wimbledon Language Academy, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile kurulan partnerliği sosyal medya hesaplarından birinde haber şeklinde duyuracaktır.
5.5. Afyonkarahisar Wimbledon Language Academy, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası personeline, üyelerine ve birinci derece yakınlarına ETLS.YDS, PTE, Genel İngilizce ve diğer ikinci dil eğitimlerinde dönemsel mevcut kampanyalara ek olarak %20 indirim sağlayacaktır.
5.6. Sözleşmedeki maddeler her iki kurumunda ortak kararıyla değiştirilebilir.
5.7. Bu sözleşme 7 maddeyle sınırlı olup, sözleşmeni her bir maddesi karşılıklı olarak kabul edilmiştir.

 

 

 

FİRMA ÜNVANI: SAKARYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (SEPAŞ ENERJİ)
 

İŞTİGAL KONUSU: ELEKTRİK ENERJİSİ TEDARİKİ


İNDİRİM ORANI: ENERJİ BEDELİ ÜZERİNDEN %15'E VARAN ORANLARDA İNDİRİM

YAPILARAK BİRİM
FİYATIN 12 AY BOYUNCA SABİTLENMESİ
 

İNDİRİM ŞARTLARI: TİCARETHANE TARİFESİ İÇİN GEÇERLİ Dİ R, SANAYİ TARİFESİ İÇİN FİYATLANDIRMA AYRICA YAPILACAKTIR
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
TELEFON: 534 517 45 88 E-POSTA: onur.kanat@sepas.com.tr
ADRES: YAHYAKAPTAN MAH. ŞEVVAL SK. NO:4/l-2-3
İZMİT/KOCAELİ
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OTOEKİP OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İLE AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ARASINDA ÜYELERE ÖZEL İNDİRİM PROTOKOLÜ

Amaç

Madde 1- Bu protokolün amacı, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, Otoekip Otomotiv İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden alacakları hizmetler için özel indirimleri kapsamaktadır.

Taraflar

Madde 2- Bu protokolün tarafları Otoekip Otomotiv İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’dır.

Tarafların Hak ve Yükümlükleri

Madde 3-

a) Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ve Oda personeli OTOEKİP’ten araçlarının bakımını yaptıkları takdirde yedek parçada %15 indirim uygulanacaktır.

b) Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve Oda personeli OTOEKİP’ten araçlarının bakımını yaptıkları takdirde işçilikte %30 indirim uygulanacaktır.

c) ATSO bu kampanyayı sosyal medya hesaplarında ve web sayfasında üyelere duyurmakla yükümlü olup, talepler Otoekip Otomotiv İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından alınacaktır.

Protokol Süresi

Madde 4- İş bu protokol 07.11.2019 tarihinde imzalanmış olup, 07.11.2020 tarihine kadar geçerlidir.

 

.................................................................................................................................

 

MNG KARGO YURTİÇİ VE YURTDIŞI TAŞIMACILIK A.Ş.

İLE

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ARASINDA ÜYELERE ÖZEL İNDİRİM PROTOKOLÜ

Protokol Metni İçin Lütfen Tıklayın

 

.................................................................................................

 

 

SERDA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ İLE AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ARASINDA ÜYELERE ÖZEL İNDİRİM PROTOKOLÜ

Amaç

Madde 1- Bu protokolün amacı, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, Serda Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’nden alacakları hizmetler için özel indirimleri kapsamaktadır.

Taraflar

Madde 2- Bu protokolün tarafları Serda Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’dır.

Tarafların Hak ve Yükümlükleri

Madde 3-

a)     Serda Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’nde bulunan Aegon Hayat ve Emeklilik A.Ş’ye ait ürünlerden Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin aylık 100 Dolar prim ödemesi yapması durumunda kendi tercihlerine göre seçecekleri diğer sigorta ürünlerinde 500 TL indirim uygulanacaktır.

b)     ATSO üyelerine poliçe ödemelerini kredi kartı ile yapabilecektir.

c)     Ödeme yapıldıktan 1 ay sonra kampanyadan faydalanılacaktır.

d)     Bireysel Emeklilik sözleşmelerinde ödenen katkı payına bağlı olarak farklı avantajlar sunulacaktır.

e)     ATSO bu kampanyayı sosyal medya hesaplarında ve web sayfasında üyelere duyurmakla yükümlü olup, talepler Serda Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD. ŞTİ tarafından alınacaktır.

Protokol Süresi

Madde 4- İş bu protokol 26.07.2019 tarihinde imzalanmış olup, 26.07.2020 tarihine kadar geçerlidir.

……….

                                       

Serda Sİgorta Aracılık LTD. ŞTİ.  

DUMLUPINAR MAH. SÜLEYMAN GÖNÇER CAD. NO: 8/3 MERKEZ/AFYONKARAHİSAR

İLETİŞİM NUMARASI : 0272 212 01 07

                              

 

AFYON ESTETİK GÜZELLİK VE SAĞLIK HiZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI için belirli avantajlar tanınmış olup, aşağıda detayları yer almaktadır.

KAPSAM :

AFYON ESTETİK GÜZELLİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYELERİ’ne ve personeline özel avantaj sunabilmektedir.

PROTOKOL KONUSU :

1.       Afyon Estetik Güzellik Ve Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limitet Şirketi, saç ekimi, lazer epilasyon, cilt bakımı, zayıflamakta soğuk lipoliz, ulthera, botox, dolgu, karbon peeling, hydrofacial, prp.mezoterapi, dermapen işlemlerinde Afyonkarahisar Ticaret Ve Sanayi Odası üyeleri ve personeline 2019 yılı boyunca %10 indirim yapmayı kabul eder.

2.       İndirim hakkına sahip Afyonkarahisar Ticaret Sanayi Odası üyeleri ve personeli ödemeyi nakit veya taksit seçeneği ile yapabilir.

3.       Afyonkarahisar Ticaret Sanayi Odası anlaşmayı çalışanlarına ve üyelerine önüne sistemlerle duyurmakla yükümlü olup, Afyon Estetik Güzellik Ve Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limitedi Şirketi talepler tarafından alınacaktır.

4.       Bu protokol 31.12.2019 tarihine kadar geçerlidir.

İletişim Numarası : 0272 214 41 41

 
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ODAMIZ ÜYELERİNE İNDİRİM

 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında lisans ve önlisans programları indirimlerinin düzenlenmesine ilişkin protokol imzalanmıştır.  

Protokol çerçevesinde Afyonkarahisar Ticaret Sicili Memurluğu’na kayıtlı ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası üyesi olan gerçek kişilerin birinci derece kan hısımları ile tüzel kişi üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup aynı zamanda son bir yıldan bu yana ortaklığı olan kişilerin birinci derece kan hısımlarına, yıllık öğretim ücretlerine yüzde 15 indirim uygulanacaktır.

 1 yıl yürürlükte kalacak protokol, mutabakat hâlinde uzatılacaktır.

 İndirimden yararlanmak isteyen öğrencilerin kendilerinden istenen belgeleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne kesin kayıt sırasında ya da en geç Ekim ayı sonuna kadar ibraz etmeleri gerekmektedir.

 Bu protokoldeki indirim, yaz okulları, yurt ücretleri ve uzayan öğrenim dönemlerini kapsamamaktadır.

 

 
 
İNNOVA REKLAM WEB TASARIM AJANSI'NDAN ÜYELERİMİZE %15 İNDİRİM

Firma web tasarım, e-ticaret sitesi, internet reklamları, grafik tasarım çalışmaları, android uygulama alanlarında hizmet vermektedir.

İnnova Reklam Web Tasarım Ajansı verdiği tüm hizmetlerde %15 indirim uygulayacaktır.

İndirimli fiyatlardan odamızın üyeleri, çalışanları ve 1. Dereceden yakınları faydalanabilecektir.

 

İrtibat İçin: GÜLSÜM ELEN 0532 683 13 43  - 0272 215 20 16

DERVİŞ PAŞA MAH. DR. MAHMUT HOCA CAD. NO : 27/1 MERKEZ / AFYONKARAHİSAR

www.innovaajans.com  - bilgi@innovaajans.com

 
 
AFYON ÖZEL DEĞİŞİM ANAOKULU  (AFYON DEĞİŞİM ÖZEL EĞİTİM İNŞAAT TURİZM TEKSTİL PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ) ile AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI  için belirli avantajlar tanınmış olup, aşağıda detayları yer almaktadır.

 

KAPSAM

1 - Afyon Değişim Özel Eğ.İnş.Tur.Teks.Paz.San.Ltd .Şti, Eğitin, hizmetlerinde, üyelerin yaptıracakları yeni kayıtlar için 2017 - 2018 eğitim ve öğretim dönemi için açıkladığı güncel kayıt ücretleri üzerinden, 20.05.2017 - 20.07.2017 tarih arasında %15 oranında indirimi vermeyi kabul eder.

2 - İndirim hakkına sahip Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası üyeler eklemeyi nakit veya taksit seçeneği ile yapabilir.

3 - Afyonkarahisar Ticaret, ve Sanayi Odası, üyelerine anlaşmayı çalışanlarına ve üyelerine online sistemlerle duyurmakla yükümlü olup, talepler Afyon Değişim Özel Eğ.İnş.Tur.Teks.Paz.San.Ltd .Şti, (Afyon Özel Değişim Anaokulu) tarafından alınacaktır.

4- Bu protokol 20.08.2017 tarihine kadar geçerlidir.


 

 

 

 

 

 

 
 AFYON DOĞA OKULLARI  (AKARÇAY ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş), AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI  için belirli avantajlar tanınmış olup, aşağıda detayları yer almaktadır.

 

KAPSAM :

Afyon Doğa Okulları  (Akarçay Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.),  AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYELERİ’ ne özel avantaj sunabilmektedir.

 

PROTOKOL KONUSU :

1. Afyon Doğa Okulları (Akarçay Özel Eğitim Hizmetleri AŞ), eğitim hizmetlerinde AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYELERİ’ ne Doğa Okulları Afyon Kampüsümüzde yaptıracakları yeni kayıtlar için 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi için açıkladığı güncel kayıt ücretleri üzerinden, 10.04.2017 – 01.09.2017 tarih aralığında %25 oranında ‘’eğitim indirimi’’ vermeyi kabul eder.

2. İndirim hakkına sahip AFYONKARAHİSAR TİCARET SANAYİ ODASI ÜYELERİ ödemeyi nakit veya taksit seçeneği ile yapabilir.

3. AFYONKARAHİSAR TİCARET SANAYİ ODASI anlaşmayı çalışanlarına ve üyelerine online sistemlerle duyurmakla yükümlü olup, talepler Afyon Doğa Okulları  (Akarçay Özel Eğitim Hizmetleri A.Ş.) tarafından alınacaktır.

4. Sözleşmenin 1.maddesinde yer alan indirim oranlarına ek olarak, %5 kardeş, %6 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır.

5. Bu protokol 01.09.2017 tarihine kadar geçerlidir.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Amerikan Kültür Derneği Dil Okulu tarafından yapılmış olan duyuru çerçevesinde üyelerimize, yabancı dil kursu %72 indirim sonucu KDV dahil 540 TL’dir. Kampanyadan yararlanıp, indirimli fiyattan yabancı dil kursu almak isteyen üyelerimizin

Amerikan Kültür Derneği Dil Okulları Danışman Sevgi Mutlu ile irtibata geçebilirler.

Tel: (0.272.214 10 22, 0.541.214 10 22)

Adres: Dumlupınar Mahallesi, Yzb. Bayburtlu Agah Caddesi, No:12 K:1 Afyonkarahisar


E-Posta: afyon.musteri@amerikankultur.org.tr

 

 

 
 
 
 
 

BİLGİ BANKASI

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları

Basında Biz