Tamamlanan Projeler

PROJELENDİRİLMİŞ ÇALIŞMALAR

Proje

Süreç

Ortaklar

Bütçe

Durum

Ege Bölgesindeki Odalar ile Avrupa Oda ve Mesleki Sivil Toplum Kuruluşları Arasında KOBİ İşbirliği Projesi.

12 ay

Denizli Sanayi Odası, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası. Uşak Ticaret ve Sanayi Odası

€ 85 000

Proje kabul edilmiş uygulama tamamlanmıştır

Afyonkarahisar İlindeki Enerji Kaynakları Değişim Sürecinde  Doğal Gaz Tesisatçılık Eğitimi

6 ay

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Anadolu Gaz Dağıtım AŞ, Afyonkarahisar Gazi Endüstri Meslek Lisesi

36 000 TL

Proje kabul edilmiş uygulama tamamlanmıştır.

Organize Sanayi Bölgesi, Metal Teknolojileri, İnsan Kaynakları - Yetiştirme ve Uyum Kursu

3 ay

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Endüstri Meslek Lisesi

 

Uygulama tamamlanmıştır.

Almanya’daki Perakende Mağazacılık Uygulamalarının İncelenmesi ve Türkiye’de Uygulanabilirlik Eğitimi – LDV Projesi

12 ay

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Düsseldorf Ticaret ve Sanayi Odası - Metro Group, Almanya

€ 14 000

Proje kabul edilmiştir. Uygulama tamamlanmıştır.

Turizm Otelcilik Elemanları Yetiştirme ve İstihdam Etme - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

6 ay

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi

$ 20 000

Proje kabul edilmiştir. Uygulama tamamlanmıştır.

Orta – Düzey Mermer Firmalarında, Yönetici Kişilerin, Firmalarında Kurumsal Kimliğin Oluşturulması ve Uluslar arası Rekabet Gücünün Artırılması Eğitim Projesi

12 ay

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Internazionale Marmi e Macchine, Carrara Ticaret ve Sanayi Odası

€ 48 000

Proje kabul edilmiş çalışmalar başlamıştır.

         

 


 

 

S.
No

Proje Adı

Projenin Amacı

Projenin Sonuçları

Projedeki Rolü ve Projeye Katılım Düzeyi

Projenin Maliyeti ve Süresi 

1

Mermer İşletmelerinde Kurumsal Gelişim Projesi- MERKUR Projesi

2009 Yılı

Afyonkarahisar’ da ki Küçük ve orta ölçekli mermer firmalarının kurumsal yapısının geliştirilmesi ve buna bağlı olarak uluslar arası rekabet gücünün arttırılması hedeflenmektedir.

 

Proje Sahibi
ATSO

Proje Ortakları
Internazionale Marmi e Macchine, IMM (Uluslararası Mermer ve Makineleri Birliği) kurumu (İtalya), Massa-Carrara Ticaret Sanayi Odası (İtalya), Alicante Ticaret ve Sanayi Odası (İspanya) 

20.000 Euro

12 Ay

2

Afyonkarahisar Merkezdeki Özel Sektör Aktörlerinin Proje Yazma ve Yürütme Kapasitesini Arttırmak

2010 Yılı

Teknik Destek Programı kapsamında orta süreli eğitimlerinin alınarak ilgili Kurum personelinin proje yazma yeteneğinin beklenen standartlara yükseltilmesinin sağlanması

16 Kişi eğitimi tamamlayıp sertifikalarını almışlardır. Katılımcıların proje yazma yeteneğinin artmıştır.  

Proje Sahibi
ATSO

Proje Ortakları

Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
Afyonkarahisa Maden Mühendisleri Odası
 

14.800 TL

1 Ay

3

Dijital Arşiv ve Doküman Yönetimi Projesi

2011-2012 Yılı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda Evrak Otomasyonu ve Doküman Takibi (Belge Yönetim Sistemi Yazılımı) uygulamalarının WEB tabanlı bir yapıda yazılmasını, bütün belge, evrak ve doküman işlemlerinin elektronik ortamda, mevzuata uygun ve güvenli bir şekilde takibi, yönetilmesi ve arşivlenmesini sağlamak

Oda arşivindeki bütün sicil dosyasının elektronik ortama aktarılması gerçekleştirildi. ATSO Elektronik Belge Yönetim Sistemi oluşturuldu ve kullanılmaya başlandı

Proje Sahini

ATSO

292.225,22 TL

10 Ay

4

ATSO Performans Değerlendirme Sistem Danışmanlığı

2011 Yılı

ATSO’da stratejik yönetim anlayışını oluşturarak, personel performasın artmasını sağlamak ve böylece üyelerin memnuniyetini artırmak.

Performans Sistemi ile birlikte Odanın Kalite Yönetim Sistemine ve Akreditasyon Sistemine ışık tutacak bir çalışma olan bu sistem, çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını tespit ederek verimli çalışmalarına katkı sağlayacaktır.

Proje Sahini

ATSO

14.500 TL

11 Gün

5

Yöresel Ürünlerin Ekonomik Değerinin Anlaşılmasına Yönelik Araştırma Raporu Hazırlanması

2011-2012 Yılı 

İlimizin marka değeri taşıyan ürün, hizmet ve değerlerin belirlenerek, bu ürünlerin pazarlanabileceği alışveriş ve tanıtım alanı ile ilgili yatırımları teşvik edecek bir araştırma raporunun hazırlanarak Bölge’nin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlamaktır.

Yerel aktörlerin yöresel ürünler konusunda bilinçlendirilmesi ile İl ekonomisine katkı sağlayacak bir sektörün ön plana çıkarılması hususunda farkındalık oluşturulacaktır.

Proje Sahibi
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğü

Proje Ortağı ATSO

73.330,00 TL

3 Ay

6

TR33 Bölgesi Maden Potansiyelinin Araştırılması

2011-2012 Yılı

TR33 Bölgesi maden kaynaklarının bölge ve ülke ekonomisine katkısının arttırılarak; bölgenin sürdürülebilir bilgi temelli rekabet gücü ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi

• Maden kaynaklarının kullanımı ile ilgili strateji raporu
• TR33 bölgesi maden platformu ön anlaşması
• TR33’te ‘madenin zaferi’ panelinin sonuç bildirgesi
 

Proje Sahibi

Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Proje Ortağı
ATSO

75.000,00 TL

3 Ay

7

KURUMSALLAŞMA, İLETİŞİM TEKNİKLERİ, STRES KRİZ TOPLANTI VE ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ
2012 

Oda Personelinin İlgili Eğitimleri alması

İlgili Eğitimler oda personelinin katkısı ile tamamlanmış ve sertifikaları verilmiştir

Proje Sahibi ATSO

14.000 TL

1 Ay

8

Afyonkarahisar İli, Potansiyel Ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek, Ön Fizibilitelerinin Hazırlanması
2012

Projemiz ile, Afyonkarahisar ilinin potansiyellerinin spesifik olarak belirlenmesi, uygun yatırım alanlarının ortaya konulması ve yatırımcılarımızın sağlıklı kararlar almalarına yardım edecek verilerin bir araya getirilmesi sağlanacaktır. Yatırımcılarımıza Afyonkarahisar ilindeki, yatırım yapabilecekleri potansiyelleri neler olduğu, potansiyeller haricinde, yeni teşvik sistemi kapsamında desteklenen, geleceğe yönelik alternatif yatırımların neler olduğu spesifik olarak, ön fizibiliteli yaklaşım destekleri verilerek Afyonkarahisar ilinde, hem yatırımcı hem de potansiyel yararlanıcıların kapasitesi geliştirilecektir.

Afyonkarahisar İli,
Potansiyel ve Alternatif Yatırımların Belirlenerek,
Ön Fizibiliteleri adlı kitapçık hazırlanmış CD olarak çoğaltılmıştır.Projeyi tanıtım amaçlı broşürler basılmıştır. 

Proje Sahibi ATSO

49.950 TL

3 Ay

9

ESP-Turizm Sektöründe Özel Amaçlı İngilizce Uzaktan Eğitimi

2012-2014

Turizm sektöründe Temel seviyede İngilizce Öğretimi için Modül üretmek ve uzaktan Egitim Modüllerine dönüştürerek yaygınlaştırmaya" dayanmaktadır. Projenin Modülleri Pilot olarak Adıyaman, Mardin, Van ve Afyon illerinde uygulanacaktır. 

Proje onaylandı. Proje faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Proje Sahibi
Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Proje Ortağı
ATSO

357..036 Euro

24 Ay 

10

Afyonkarahisar İlinde Sürdürülebilir Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 

 2012-2013

Endüstriyel atık yönetimi uygulamaları konusunda yerel ve bölgesel kapasitenin geliştirilmesi, AB atık yönetim direktiflerine uyumun sağlanması ve Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren KOBİ'lerin bu konudaki sorunlarının tespiti, çözüm önerilerinin geliştirilmesi
Afyonkarahisar'da ekonomik ve sosyal gelişmenin sürdürülebilir ekolojik gelişme ile korunması

Proje tamamlanmıştır. Proje için www.afyonatikproje.com web sitesi kurulmuştur. Ayrıca fizibilite çalışmaları kitapçık haline getirilecektir.

Proje Sahibi ATSO

150.514 Euro

10 Ay

11

AFYONKARAHISAR TICARET VE SANAYI ODASI MESLEKI
YABANCI DIL EGITIM VE GELISIM MERKEZI

2013

Projemizde gerçeklestirmek istedigimiz özel
amacımız: Afyonkarahisar’da 18-26 yas arası kadınlar yönünde
pozitif ayrımcılıga giderek en az 50’si kadın olmak üzere toplam
100 genç issizin egitime (mesleki yabancı dil egitimi, genç
girisimcilik ve is gelistirme egitimi, sosyal medya iletisimi
egitimi) tabi tutularak istihdamlarının kolaylastırılmasıdır.

Proje tamamlandı. Odamız bünyesinde "Mesleki Yabancı Dil Eğitim ve Gelişim Merkezi" kuruldu. Düzenli geliri olmayan gençlere İngilizce dil eğitimi, sosyal medya iletişimi eğitimi ve girişimcilik ve yeni iş fikirleri eğitimi verildi.

Proje Sahibi

ATSO

149.474 TL

9 Ay
 

12

TS ISO 10002 Müşteri Memnuiyeti Sistemi Eğitimi Projesi

2013

Alınacak eğitimle başta oda hizmet kalitemizi ve odamızın kurumsallaşma seviyesini yükselterek, üyelere hizmet konusunda yaşanan sorunları en aza indirmek ve üyelerimize en üst seviyede hizmet vererek, genel amacımız olan bölgesel kalkınmaya ve dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına destek olmaktır.

İlgili Eğitimler oda personelinin katkısı ile tamamlanmış ve sertifikaları verilmiştir

Proje Sahibi

ATSO

3.000 TL

1 Ay

13

Afyonkarahisar'daki İşletmeler Gücünü Güneş Enerjisinden Alıyor

2013 

Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren işletmelerde güneş enerjisi kullanımının yaygınlaştırılması için 25 kW. 50 kW, 100 kW' lık güç ihtiyacına sahip işletmelere yönelik güneş enerjisi yatırım fizibilite raporu hazırlanmasıdır.       

Proje tamamlandı. 25 kW. 50 kW, 100 kW' lık Güçlerde Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi Sistemi  fizibilite raporu hazırlanarak kitapçık haline getirildi ve web sitemizde yayınlandı. 

Proje Sahibi

ATSO

28.974 TL

3 Ay

14

PRACTYCEII

2014 Yılı

Avrupa Birliğinde teşebbüs ruhunu yaratmak ve ülkeler arası deneyim aktarımına katkıda bulunmaktır.

Toplam 130 karşılıklı değişim içeren bu projede Afyon Ticaret ve Sanayi Odası 6 genç girişimciyi yurt dışına gönderecek ve 6 genç girişimciyi ise Afyonda 3 aylık eğitim alacaktır.

Proje Ortağı
ATSO

Proje Sahibi
İspanya  Young Entrepreneurs Association of Valencia Kuruluşu

47.517,21 Euro

15

ATSO Enerjisi ile İşletmelere Işık Tutuyor 2014

Yüksek Teknolojik Donanıma Sahip
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasının
elektrik enerjisi tüketiminde yenilenebilir kaynaklar
kullanılmasını saglayarak çevreye olan olumsuz etkisinin
azaltılması.Yenilenebilir Enerji kaynaklarından olan günes
enerjisinden elde edilen elektrik enerjisinin kullanılması. 400 kWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali kurulması

Proje onaylanmış ve faaliyetleri devam etmektedir.

Proje Sahibi

ATSO

1.456.845 TL

18 Ay

PROJE&LOBİ FAALİYETİ

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları

Basında Biz