Ücret Tarifesi

 

 

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TABLOSU

 2024
1.DERECE 6.650 TL 
   
2.DERECE   3.600 TL 
   
3.DERECE 3.350 TL 
   
4.DERECE  3.000 TL
   
5.DERECE  2.600 TL 
   
6.DERECE  3.000 TL 
   
                 
AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI
HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRET TARİFESİ
  ÜCRET
Oda Üyelerinin Fatura Suretlerinin Onayı 240,00TL
Faturaların Rayic Fiyatlara Uygunluk Onayı(en Az 42,00TL.Tahsil Edilir-2023) Binde 5
Tek İmalatçı Belgesi 1.520,00TL
Oda Eksperi Onayı(Ekspertiz Raporları)ve Ön Kapasite Raporu 1.810,00TL
Bilirkişi Ücreti 480,00TL
Kapasite Raporu(2Yıllık)-(TOBB Ücreti 1.475,00TL-2023) 3.520,00TL
Eksper Ücreti 1.240,00TL
Yerli Malı Belgesi (TOBB Ücreti 350,00TL-2023) 1.050,00TL
Fiili Tüketim,Ticari ve Sınai Mahiyette Belge,Tahsis ve Sarfiyat Belgeleri 2.400,00TL
Türk Malı Belgesi 250,00TL
Kalite ve Yeterlilik Belgeleri, İmalatta Yeterlilik Belgesi 1.260,00TL
Diğer Hizmetler Karşılığı(Odadan İstenen Muhtelif Özel Belge,Makine Parkı Tespiti) 690,00TL
Oda Sicil Kayıt Sureti ve Faaliyet Belgesi ücretsiz
Oda Üyelerine Ait İmza Örneği Onayı 190,00TL
Üye Beyannamesi Bedeli (İlk Kayıtta Tahsil Edilir) 190,00TL
Kimlik Kartı Bedeli (Talep Halinde) 190,00TL
Oda Üyelik Belgesi ücretsiz
Suret Onayları (Her Normal Sayfa İçin) 70,00TL
İhale İle İlgili Belge ve Yazılar 190,00TL
   
TİCARET SİCİL HİZMETLERİ  
   
1.Üye Kayıtları ;  
a) Gerçek Kişilerin Kaydı  1.520,00TL
b) Şirket ve Kooperatif Kaydı 2.570,00TL
   
2. İmza Yetkililerinin Değişikliği;  
a) Bankaların İmza Yetkilisi Tescili ve İmza Yetkilisi İptal Tescili(Her Kişi İçin) 1.620,00TL
b) Şirket ve Kooperatiflerde İmza Yetkilisi Tescili ve İmza Yetkilisi İptal Tescili(Her Kişi İçin) 760,00TL
   
3.Kayıt Bilgileri Değişikliği ve Tadilat;  
a) Gerçek Kişilerden 710,00TL
b) Şirket ve Kooperatiflerden 1.260,00TL
c) Adres Değişiklik Tadilatları ücretsiz
   
4. Sicil ve Yetki Belgeleri 310,00TL
5. Ticaret Sicili Gazetesi Suretleri 100,00TL
6. Şirket Kuruluş Anasözleşme Tasdiki (Brüt Asgari Ücretin %15 i Üst Sınır) 1.710,00TL
7. Defter Tasdiki (Brüt Asgari Ücretin %15 i Üst Sınır) 1.710,00TL
8. İmza Beyanı,İrade Beyanı,Düzeltme Beyanı,Tescil Talepnamesi 420,00TL
9. Gerçek Kişi Mersis Giriş Ücreti 670,00TL
10.Tüzel Kişi Mersis Giriş Ücreti 950,00TL
   
Menşe Şahadetnameleri(1.ad) A,TR-E.UR ve Diğer Menşe (TOBB Alış 10 TL Dahil-2023)  20,00TL
Fiyat Tarifesi Ücreti 1.260,00TL
Oda Üyesi Olmayanlara Yapılan Hizmet Bedeli 1.240,00TL
   
İş Makineleri Tescili-Onayı (Tescil Belgesi Ayrıca Ücretlendirilir/2024-740,ooTL) 800,00TL
   
Oda Hizmet Binası 4.Kat Meclis Salonu (Üye / Üye Olmayan) 500,ooTL/750,ooTL
Oda Hizmet Binası 4.Kat Toplantı Salonu (Üye / Üye Olmayan) 400,ooTL/600,ooTL
Oda Hizmet Binası 3.Kat Toplantı Salonu (Üye / Üye Olmayan) 250,ooTL/350,ooTL
   
Odadan Bilirkişi Temini (Ücretin Yarısı Bilirkişiye İade) 2.400,00TL
Bilgi Edinme Yasası İle İlgili Bilgi ve Belge Bedeli 240,00TL
K Yetki Belgesi Tanzimi -  150,00TL
K Belgeleri  540,00TL
   
Sigorta Acenteleri İle İlgili İşlemler  
Sigorta Acenteleri Levha Kayıt Ücreti*10,00TL.'sı TOBB Adına Tahsil Edilmektedir. 75,00TL
Sigorta Acenteleri Tetkik*10,00TL.'sı TOBB Adına Tahsil Edilmektedir. 95,00TL
   
Oda Üyesi İhracatçıların Fatura Onayı 0,00TL
Bağ-Kur, Sosyal Güvenlik Hizmet Evrakları İle İlgili İşlem Bedeli 70,00TL
Coğrafi İşaret Kullanımı Yıllık Sözleşme Bedeli 47.500,00TL

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

HİZMETLER

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları

Basında Biz