Meclis Başkanlığı ve Divan Kurulu

 

Meclis Başkanı

MUSTAFA ALİ ÇELİKTEN

Adres

Sakarya Mh. Ankara Cd. No:7/A Susuz Kasabası Merkez/Afyonkarahisar

Telefon (272) 223 10 88
Faks (272) 223 10 90
E-mail mcelikten@afyonkarahisartso.org.tr
MECLİS DİVANI
MECLİS BAŞKANI Mustafa Ali ÇELİKTEN (272) 223 10 88
MECLİS BAŞKANI YARDIMCISI Osman ERDEM (272) 214 86 88
MECLİS BAŞKANI YARDIMCISI Şükrü BIZIKÇI (272) 718 40 19
MECLİSİ KATİP ÜYESİ Ceylan ELÇİ (272) 215 77 15
 
 ODA MECLİSİNİN GÖREVLERİ

1) Odamızı Protokolde Meclis Başkanı Temsil Eder.

2) Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. 

3) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.
 
4) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
 
5) Uyulması zorunlu mesleki kararlar almak.

6) Çalışma alanları içindeki ticari ve sinai örf, adet ve teamülleri tespit ve ilan etmek.

7) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak

8) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.

9) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak

10) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak

11) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit, ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek.

12) Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.

13) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek karalara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.

14) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışa kurulları kurmak.

15) Yurt içi ve yurt dışı sınai, ticari  ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.

16) Tahsili imkansızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticari terk, eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabii afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının  ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.

17) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.

18) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 
 
 
 
 

KURUMSAL

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları

Basında Biz