PERSONEL ALIM İLANI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL ALIM İLANI

Genel Nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak.
 • 2023 yılı itibari ile 35 yaşını aşmamış olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Daha önce çalıştığı iş yerlerinden 4857 Sayılı İş Kanununun 25. Maddesinin 1. Fıkrasının 2. Bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak.
 • Türkiye’deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık fakültelerinden mezun olmak.
 • Tercihen halkla ilişkiler bölümünden mezun olmak.
 • Tercihen yabancı dil (İngilizce) biliyor olmak.
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint vb.) programlarını ileri düzeyde kullanabilmek.
 • En az 2(iki) yıl tecrübe kazanmış olmak.
 • Takım çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen ve iletişimi kuvvetli olmak.
 • Diksiyonu düzgün, disiplinli, sorumluluk alabilen, gizlilik kurallarına uygun hareket edebilen olmak.
 • Bağlı bulunduğu yönetici tarafından verilen görev ve sorumlulukları kurum politikalarına uygun olarak gerçekleştirmek.

 

Yukarıda belirtilen kıstas ve özellikleri taşıyan 1(bir) kişi (erkek/kadın) Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nda istihdam edilecek olup, başvurular alındıktan sonra, kıstaslara uygun adaylar, Kurum tarafından oluşturulan komisyon vasıtası ile yazılı sınav ve sözlü mülakata alınacaktır.

 

İş Tanımı:

 • Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Özel Kalem biriminde çalışmak.
 • Birim içerisinde sekreter görevinde çalışmak.
 • Oda santrali ve telefonların aktarılması işini yapmak.
 • Kurum dışından gelen evrakların online kayıtlarını tutup sevkini gerçekleştirmek.
 • Başkanlık makamı programlarını yapmak ve takip etmek.

 

Başvuru Sırasında Sunulması Gerekli Belgeler:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı gibidir yapılmış fotokopisi.
 • Adli sicil kayıt belgesi.
 • Güncel özgeçmiş. (cv)
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olduğunu gösterir belge.

 

Yazılı Sınav – Sözlü Mülakat:

 • Belirlenen tarihte başvuru yapan adaylar Oda Genel Sekreterliğince yazılı sınava ardından sözlü mülakata çağırılacaktır. Yazılı sınav ve sözlü mülakat Oda Yönetim Kurulunca oluşturulan komisyon tarafından Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yapılacaktır.
 • Yazılı sınavda yapılacak işle ilgili sorular sorulacak olup bunun üzerinden sınav değerlendirilmesi yapılacaktır.
 • Sözlü mülakatta adayların genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacaktır.
 • Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapmış olsa dahi iptal edilecektir.
 • Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğrafları ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır.

 

NOT:

 • Adaylar iş başvurularını bireysel olarak Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne yapacaktır.
 • Online başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru tarihi 07.03.2023 – 24.03.2023 tarihleri arası mesai saatleri (08.30-17.30) içerisidir. 24.03.2023 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği dosyalar üzerinde yapacağı incelemeden sonra yeterliliği olan adayları belirlediği tarihte yazılı sınav-sözlü mülakata davet edecektir.

 

 

 

Etkinlik Tarihi:7.03.2023

HIZLI ERİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları

Basında Biz