AFYONKARAHISAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHISAR MERMER SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ'NİN GELİŞTİRİLMESİ AB PROJESİ PERSONEL İSTİHDAMI İLANI

 AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

AFYONKARAHİSAR MERMER SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ AB PROJESİ PERSONEL İSTİHDAMI İLANI

 

Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Daire Başkanlığı tarafından hibe almaya hak kazandığımız Afyonkarahisar Mermer Sektöründe İş Sağlığı Güvenliği’nin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Avrupa Birliği projesi kapsamında proje eğitim uzmanı aranmaktadır.

Odamızca 18 aylık proje süresince istihdam edilmek üzere belirli hizmet sözleşmesi ile uzman düzeyinde bir personel alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 8 Şubat 2021 Pazartesi

Genel nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • Daha önce çalıştığı iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
 • Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,
 • Koordinasyon becerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın,
 • MS Office programlarını çok iyi kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,

Proje elemanı alınacaktır.

İş tanımı:

Proje kapsamında hazırlanacak olan iş sağılığı güvenliği eğitim materyallerinin hazırlanması koordine edilmesi

Proje kapsamında yapılacak eğitim ve seminerlerin organizasyonu

Proje izleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

Proje ortakları ve iştirakçileriyle iletişimin sağlanması

Proje kapsamında raporların hazırlanması

Dosyalama ve Proje takiplerinin yapılması

Projenin diğer faaliyetleriyle ile ilgili proje ekibine yardımlarda bulunmak

 

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

İş Talep Formu

Diploma ya da Mezuniyet belgesinin fotokopisi

Güncel Özgeçmiş (cv)

Çalışılan projelere ilişkin dökümanlar

 

Sözlü Sınav:

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

 

Ek Bilgiler:

İş Alanı: Proje Eğitim Uzmanı

Organizasyondaki Yeri: Uzman

Çalışma Şekli: Tam Zamanlı

Çalışma Yeri: Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası

Eğitim Durumu: Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezunu

 

Başvuru Bilgileri:

Başvurular şahsen odamız genel sekreterliğine yapılmalıdır.

 

Etkinlik Tarihi:2.02.2021

HIZLI ERİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları

Basında Biz