Ticaret Sicil İşlemleri

ŞİRKET KURULUŞUNDA İSTENEN EVRAKLAR (A.Ş. & LTD )

·         Dilekçe (1 adet) (bağlı olacağı vergi dairesi ve  vergi numarası  belirtilmeli -yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya  onaylı sureti eklenmelidir) İndirmek İçin Tıklayın

·         Taahhütname  (1 adet)Şirket bilgileri ve şirkete ulaşım/iletişim bilgileri eksizsizce doldurulup yetkili/yetkililer tarafından imzalanmalıdır.  İndirmek İçin Tıklayın

·         Vesikalık Resim (2 adet)  

·         Anasözleşme (Müdürlüğümüzde Hazırlanacaktır.)

·         İmza Beyannamesi (1 adet) (Müdürlüğümüzde Hazırlanacaktır.)

 

 

TİCARİ İŞLETMELER VE/VEYA GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ  İndirmek İçin Tıklayın

 

TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ İndirmek İçin Tıklayın

 

Müdürlerin şirket unvanı altında düzenlenmiş imza tescil talepnamesi  (Noterden (odadan) yaptırılacak  1 adet asıl)

 

 

·         Tüm Ortakların İkametgahı (1 ad. asıl) 

·         Tüm Ortakların kimlik fotokopileri  (1 ad.)

 

TÜRK TİCARET KANUNU 345.MADDESİNE GÖRE:

.     Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin; açılan hesaba para yatıranşirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği banka mektubu  ve ilgili bankanın dekondu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

 

Şirket ana sözleşmeleri notere tasdik ettirildikten sonra başvuru işlemleri http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden ( başvuruyu kim yapacaksa ücretsiz üyelik alınarak) yapılacaktır.

 

Mersisle ilgili tüm sorular mersis müşteri hizmetlerine ait 4448482 nolu telefondan öğrenilebilir.

 

 

 

AFYONKARAHİSAR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

LİMİTED VE ANONİM ŞİRKET İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

 .  ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 .  AMAÇ/KONU DEĞİŞİKLİĞİ (ANA SÖZLEŞME)

 

LTD ŞTİ

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Taahhütname (Şirket Yetilisi İmzalı)

 

A.Ş.

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Taahhütname (Şirket Yetkilisi İmzalı)

 

 

LTD ŞTİ

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Şirket Tadil Mukavelesi (3 Adet-ortaklar imzalı)

 . Taahhütname (Şirket Yetkilisi İmzalı)

 

A.Ş.

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Genel Kurul Tutanağı  (Noter Tasdikli 1 Adet)(A.Ş.)

 .  San.Tic.İl.Md.Komiser Atama Yazısı(A.Ş.)

 .  Hazirun Cetveli (1 Adet Aslı)(A.Ş.)

 .  Şirket Tadil Mukavelesi (3 Adet)

 

 .  UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

 .  ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİĞİ (HİSSE DEVRİ)

 

LTD ŞTİ

 

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Şirket Tadil Mukavelesi (3 Adet)

 . Taahhütname (Şirket Yetkilisi İmzalı)

 

A.Ş.

 . Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  San.Tic.İl.Md.Komiser Atama Yazısı

 .  Genel Kurul Tutanağı  (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Hazirun Cetveli (1 Adet Aslı)

 .  Şirket Tadil Mukavelesi (3 Adet)

 

 

 

 

 

 

 

 

LTD ŞTİ

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Hisse Devir Sözleşmesi  (Noterce Tanzim Edilmiş 1 Adet Asıl)

 .  Yeni Giren Ortaklara Ait Kimlik ve İkametgah Belgeleri 

 .  Pay defteri fotokopisi

 

 

A.Ş.

 . Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Hisse Devir Sözleşmesi  (Noterce Tanzim Edilmiş 1 Adet Asıl)

 .  Yeni Giren Ortaklara Ait Kimlik ve İkametgah Belgeleri 

 .  Pay defteri fotokopisi (1 adet noter tasdikli)

 .  NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ

 .  ŞİRKET BİRLEŞME TESCİLİ

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  Yetkili Organ Kararları (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Özvarlık Tespitine Ait Bilirkişi Raporu (1 Adet Asıl)

 .  San.Tic.İl.Md.Komiser Atama Yazısı

 .  Ana sözleşme  (6  Adet Asıl)

 .  Mahkemenin Bilirkişi Atama Kararı (1 Adet Asıl)

 .  İmza Beyannamesi ( 2 Adet Asıl)

 .  Ortaklara ait Nüfus Cüzdan ve İkametgah Suretleri (1’er Adet Asıl)

 .  Tür değiştirme planı

 . Tür Değiştirme Raporu

 . Mal beyanı (1 adet şirket yetkilisi imzalı)

 

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Birleşme Sözleşmesi 1 Adet (şirket yetkilisi imzalı)

 .  Mahkemenin Bilirkişi Atama Kararı (1 Adet Asıl)

 .  San.Tic.İl.Md.Komiser Atama Yazısı (A.Ş.İSE)

 .  Bilirkişi Raporu (1 Adet Asıl)

 .  Bilanço

 .  İnfisah edecek şirket/şirketlere ait borçların ne şekilde ödeneceğine dair borç beyannamesi

 .  Genel Kurul Kararı  (1  Adet Noter Tasdikli)

 .  Hazirun Cetveli(1  Adet Asıl) 

 .  Eski Sermayenin Ödendiğine Dair SMMM veya YMMRaporu

     (1 Adet Asıl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  SERMAYE ARTIRIM/AZALTIM DEĞİŞİKLİĞİ

 .  TEMSİLCİYE AİT DEĞİŞİKLİK (ŞİRKET YETKİLİSİ)

 

LTD ŞTİ

 

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet

 .  YMM/SMM veya Mahkemenin Bilirkişi Atatma kararı ile  Bilirkişi Raporu (1 Adet Asıl )

 . 3 İlan dilekçesi (Ticaret sicil Gazetesi Müdürlüğüne)

 .  Yeni Giren Ortaklara Ait Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgah Belgeleri 

 .  Eski Sermayenin Ödendiğine dair SMMM yada YMM Raporu ( 1 Adet Asıl)

 .  Rekabet Kurulu Fonuna Yatan Tutar (artırılan miktarın onbinde 4)

 

 

A.Ş.

Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 . YMM/SMM veya Mahkemenin Bilirkişi Atatma kararı ile  Bilirkişi Raporu (1 Adet Asıl )

 . 3 İlan dilekçesi (Ticaret sicil Gazetesi Müdürlüğüne)

 .  San.Tic.İl.Md.Komiser Atama Yazısı

 .  Genel Kurul Tutanağı  (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Yeni Giren Ortaklara Ait Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgah Belgeleri 

 .  Hazirun Cetveli (1 Adet Aslı)

 .  Şirket Tadil Mukavelesi (3 Adet)

 .  Eski Sermayenin Ödendiğine dair SMMM yada YMM Raporu ( 1 Adet Asıl)

 .  Rekabet Kurulu Fonuna Yatan Tutar (artırılan miktarın onbinde 4)

 .  Banka bloke yazısı ve dekontu

LTD ŞTİ

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Şirket Yetkilisine ait tescil talepnamesi (Noterlikçe Düzenlenmiş     1 Adet Asıl)

 .  Şirket Yetkilisine Ait Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgah Belgeleri

 

 

 

A.Ş.

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  Yönetim  Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Şirket Yetkilisine ait tescil talepnamesi (   1 Adet Asıl)

 .  Şirket Yetkilisine Ait Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgah Belgeleri

 .  Y.KURULU DEĞİŞİKLİĞİ

 .  Y.KURULU İSTİFA

A.Ş.

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  San.Tic.İl.Md.Komiser Atama Yazısı

 .  Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Genel Kurul Tutanağı  (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Hazirun Cetveli (1 Adet Aslı) –GÜNDEM (1 ADET ASIL)

 .  İstifa Dilekçesi Aslı

 .  İmza Beyannamesi (1 Adet Asıl)

 .  Yönetim- Tasfiye Kurulu üyelerine ait N.C. sureti ve ikametgah belgeleri

 

A.Ş.

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  İstifa Dilekçesi Aslı

 .  İmza Beyannamesi (1 Adet Asıl)

 .  Yönetim Kurulu kararı (1 adet noter tasdikli-yeni atanan varsa)

Tescil talepnamesi (1 adet noterden-yeni atanan ve imza yetkisi verilen varsa)

İkametgah aslı ve kimlik fotokopisi (1 adet –yeni atanan varsa)

 .  ACENTALIK ALINIŞI

 .  ACENTALIK FESHİ /AZLİ

LTD ŞTİ

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  Acentalık sözleşmesi (1 adet noter onaylı)

 .  Vekaletname (1 adet asıl)

 

 

LTD ŞTİ

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  Acentalık fesih/azil sözleşmesi (1 adet noter onaylı

 

 .  TASFİYE BAŞLANGICI

 .  TASFİYE KAPANIŞ 

LTD ŞTİ

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

  . Tescil talepnamesi  (1 Adet Asıl Tasfiye Memuruna Ait )

 . İlan metni dilekçesi (Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğüne)

 . Alacaklılara çağrı ilan metni

 . Tasfiye Başlangıç Bilançosu

 .  Tasfiye Kurulu üyelerine ait N.C. sureti ve ikametgah belgeleri

 

A.Ş.

 . Tescil Talep Dilekçesi ( Yetkili en az 2 kişi imzalı ve kaşeli)

 . Genel Kurul Tutanağı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Gündem (1 adet )

 .  San.Tic.İl.Md.Komiser Atama Yazısı

 .  Hazirun Cetveli (1 Adet Aslı)

 .  Tescil talepnamesi  (1 Adet Asıl Tasfiye Memuruna Ait )

 . İlan metni dilekçesi (Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğüne)

 . Alacaklılara çağrı ilan metni

 . Tasfiye Başlangıç Bilançosu

 . İkametgah aslı ve kimlik fotokopisi (1 adet –tasfiye Memurlarına ait )

 

LTD ŞTİ

 .  Tescil Talep Dilekçesi (tasfiye memuru imzalı ve kaşeli)

 .  Ortaklar Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

  . Tasfiye kapanış  Bilançosu ve Damga vergisi dekontu

 

 

A.Ş.

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Şirket Yetkilisi imzalı ve kaşeli)

 .  Tescil Talep Dilekçesi (tasfiye memuru imzalı ve kaşeli)

 . Genel kurul tutanağı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 . Tasfiye kapanış  Bilançosu ve Damga vergisi dekontu

 

 

GERÇEK KİŞİ TİCARİ TESCİL İÇİN GEREKLİ BELGELER (ŞAHIS KAYDI) 

 

 • Gerçek Kişi Tescil Talep Dilekçesi (1 adet)
 • Tahhütname (1 adet)
 • Vergi Levhası fotokopisi (1 adet)
 • İmza Beyannamesi (Müdürlüğümüzde Hazırlanacaktır.)(1 adet)
 • İkametgah İlmühaberi (1 adet asıl)
 • Nüfus Cüzdan fotokopisi (1 adet)

 

 

TİCARET SİCİLİ TARAFINDAN VERİLEN BELGELER

 

 • YETKİ BELGESİ ( SİCİL TASDİKNAMESİ ) (1 ADET  38,50 TL + 40 TL DİR)

            ŞİRKET YETKİLİ /YETKİLİLERİNİ GÖSTEREN BELGEDİR.

 

 • GAYRİMENKUL TASARRUF BELGESİ (1 ADET 38,50 TL + 40 TL DİR)

             TAPUDA İŞLEM YAPMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGEDİR

 

 • İHALE VE YASAKLISI OLMADIĞINA /İFLAS KONKORDATO ETMEDİĞİNE  DAİR A-B   

            BENTLERİNE GÖRE DÜZENLENEN BELGE  (1 ADET 38,50 TL + 40 TL DİR)

 

 • SİGORTALILIK BELGESİ  (İ/B FORMU) 1 ONAY (1 ADET 38,50 TL + 10 TL DİR)

             (ŞİRKET ORTAKLIK /YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİN DEVAM YADA AYRILDIĞINI      

              GÖSTERİR)

 

 • ORTAKLIK YAPISINI GÖSTERİR BELGE    (1 ADET 38,50 TL + 40 TL DİR)

 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT:

 

TİCARET SİCİLİNDE BÜTÜN İŞLEMLER(AÇILIŞ-TADİL- TERKİN)  MERSİS ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMEKTE OLUP, GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİLERİ E-İMZA SAHİBİ OLAMALARI GEREKMEKTE OLUP ,2 İŞ GÜNÜ ÖNCESİNDEN BİRİMİMİZE BİLGİ VERİLMESİ HALİNDE DAHA HIZLI VE SAĞLIKLI İŞLEM YAPILACAKTIR.

 

 

AFYONKARAHİSAR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

KOOPERATİF  İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

 .  KURULUŞ –TESCİLİ İŞMELERİ

 .  AMAÇ/KONU DEĞİŞİKLİĞİ (ANA SÖZLEŞME)

 . Tescil Talep Dilekçesi (Geçici Yönetim kurulu üyesi en az 2 kişi imzalı)

 . Taahhütname (Geçici Yönetim kurulu üyesi en az 2 kişi imzalı)

 . Kuruluş İzin yazısı (ilgili Bakanlık –Müdürlükten alınır.1 Adet asıl)

 . Koooeratif ana sözleşmesi (Noter onaylı 1 asıl 5 suret)

 . İlan tabi hususlar metni (2 adet -Geçici Yönetim kurulu üyesi en az 2 kişi imzalı)

 . Kooperatif kuruluş bildirim formu adet – 3 adet -Geçici Yönetim kurulu üyesi en az 2 kişi imzalı)

 . İkametgah aslı ve kimlik fotokopileri ( 1 adet kurucu tüm üyelere ait)

 

 

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Yönetim kurulu üyesi en az 2 kişi imzalı)

 .  Genel Kurul Tutanağı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Kooperatif Tadil Mukavelesi (3 Adet Yönetim kurulu üyesi en az 2 kişi imzalı)

 . Taahhütname (Şirket Yetkilisi İmzalı Yönetim kurulu üyesi en az 2 kişi imzalı)

 .  Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Gündem (1 adet )

 .  San.Tic.İl.Md.Komiser Atama Yazısı

 .  Hazirun Cetveli (1 Adet Aslı)

 .  İlgili Bakanlık/Müdürlük(Çevre Şehircilik/ Sanayi Ticaret İl Md) izin yazısı (1 adet asıl)

 

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

 

 

 

 .  YÖNETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ(GENEL KURUL)

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Yetkili 2 kişi imzalı )

 .  Yönetim  Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Taahhütname ( Yetkili 2 kişi İmzalı)

 

 

 

 

 .  Tescil Talep Dilekçesi ( Yetkili en az 2 kişi imzalı ve kaşeli)

 .  Genel Kurul Tutanağı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Gündem (1 adet )

 .  San.Tic.İl.Md.Komiser Atama Yazısı

 .  Hazirun Cetveli (1 Adet Aslı)

 .  Tescil talepnamesi  (1 Adet Asıl)

 . İkametgah aslı ve kimlik fotokopisi (1 adet –yeni atanan varsa)

 .  YÖNETİM KURULU İSTİFA

 .  KOOPERATİF TASFİYE BAŞLANGICI

 .  Tescil Talep Dilekçesi (Yetkili en az 2 kişi  imzalı ve kaşeli)

 .  İstifa Dilekçesi Aslı

 .  Tescil talepnamesi  (1 Adet Asıl) (imza yetkisi verilecekse)

 .  Yönetim Kurulu kararı (1 adet noter tasdikli-yeni atanan varsa)

 . Tescil talepnamesi (1 adet Müdürlüğümüzxe hazırlanacaktır.-yeni atanan ve imza yetkisi verilen varsa)

 . İkametgah aslı ve kimlik fotokopisi (1 adet –yeni atanan varsa)

 . Tescil Talep Dilekçesi ( Yetkili en az 2 kişi imzalı ve kaşeli)

 .  Genel Kurul Tutanağı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Gündem (1 adet )

 .  San.Tic.İl.Md.Komiser Atama Yazısı

 .  Hazirun Cetveli (1 Adet Aslı)

 .  Tescil talepnamesi  (1 Adet Asıl Tasfiye Memuruna Ait )

 . İlan metni dilekçesi (Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğüne)

 . Alacaklılara çağrı ilan metni

 . Tasfiye Başlangıç Bilançosu

 . İkametgah aslı ve kimlik fotokopisi (1 adet –yeni atanan varsa)

 

 

 .  KOOPERATİF TASFİYE SONU (TERK)

 

 . Tescil Talep Dilekçesi ( Tasfiye Memurları  imzalı ve kaşeli)

 .  Genel Kurul Tutanağı (Noter Tasdikli 1 Adet)

 .  Gündem (1 adet )

 .  San.Tic.İl.Md.Komiser Atama Yazısı

 .  Hazirun Cetveli (1 Adet Aslı)

 . Tasfiye kapanış bilançosu ve Damga vergisi dekontu

 

 

 

ÖNEMLİ FORMLAR

» BELGE TALEP FORMU
Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın
 
» 6102 SAYILI TTK NIN 457.MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI
Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın
 
» 6103 SAYILI KANUNUN 25 .MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN ALMASI GEREKEN KARAR ÖRNEKLERİ
Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın
 
» KOOPERATİF VAZİFE TAKSİMİ KARARI
Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın
 
» 6102 SAYILI TTK. GÖRE ANONİM ŞİRKET SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın
 
» 6102 SAYILI TTK. GÖRE LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın
 
» Şirket Kuruluş Tescil Talep Dilekçesi
Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın
 
» 6102 Sayılı TTK. Göre Kurucular Beyanı
Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın
 
 
» AMAÇ ve KONU ÖRNEKLERİ
Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın
 
» Limited Şirketler İçin Hisse Devir Karar Örneği
Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın
 
 
» GERÇEK KİŞİ TESCİL TALEP DİLEKÇESİ
Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayın
 
» T A A H H Ü T N A M E
Belgeyi İndirmek İçin Tıklayın
 
» ŞİRKET KURULUŞ BİLDİRİM FORMU
Formu İndirmek İçin Tıklayın
 
 

TİCARİ İŞLETMELER VE/VEYA GERÇEK KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ  İndirmek İçin Tıklayın

TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ İndirmek İçin Tıklayın
 
» HÜKMİ ŞAHISLARA AİT KAYIT BEYANNAMESİ
Beyannameyi İndirmek İçin Tıklayın
 
» HAKİKİ ŞAHISLARA AİT KAYIT BEYANNAMESİ
Beyannameyi İndirmek İçin Tıklayın
 
 
» BAĞ-KUR İŞİ BIRAKMA FORMU (ŞİRKET ORTAKLARINA MAHSUS)
Formu İndirmek İçin Tıklayın
 
» BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ. (1479 SAYILI KANUNA GÖRE)
Formu İndirmek İçin Tıklayın.

HİZMETLER

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03