Ücret Tarifesi

 

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 
KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TABLOSU
         
        2018
1.DERECE(A/FEVKALADE)                770,00 TL
2.DERECE(FEVKALADE)                           440,00 TL
3.DERECE(1/A DERECE)              360,00 TL
4.DERECE(1/B  DERECE , İKİNCİ DERECE ÜÇÜNCÜ DERECE)              275,00 TL
5.DERECE(DÖRDÜNCÜ DERECE)                220,00 TL
         
(Munzam Aidat her yıl için üyelerin Gelir ve Kurumlar Vergisi' ne ilişkin 
beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı üzerinden BİNDE 5 
oranında tahsil olunur. Munzam aidat tavanı 2018 yılı için ……...,ooTL. olup
yatırım indirimi bulunan üyelerimizden de munzam aidat tahsil edilecektir.
Banka şubeleri ve merkezi ilimiz dışında bulunan şirket ya da şahıs kayıtları
A / Fevkalade derece ile derecelendirilir.)      
Şirket kayıtları Fevkalade derece ile derecelendirilir.    
         
ŞAHIS KAYITLARI SERMAYE/DERECE TABLOSU(01.01.2018 den geçerli kayıtlar için)
1.00TL - 5.000 TL.   5
5.001 - 20.000 TL.   4
20.001-100.000 TL.   3
100.001 ve üzeri   2

 

                    AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI    
                   HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRET TARİFESİ 
     
   
  MECLİS KARAR TARİH VE NO. 2018
  Odamız üyelerinin fatura suretlerinin onayı  35,00TL
  Faturaların rayic fiyatlara uygunluk onayı Binde 5
  (Faturaların rayice uygunluk onayından en az 20 TL tahsil edilir.)  
  Ticari ve sınai eşya numuneleri vasıf onayı             44,00TL
  Tek imalatçı belgesi 240,00TL
  Oda Eksperi onayı (Ekspertiz raporları) ve Ön Kapasite Raporu 290,00TL
  Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza   
  sahiplerinin sicil durumlarını gösteren onay ve şerhler Binde 5
  Ticari kefalet onayları Binde 5
  Kapasite Raporu(2yıllık) 570,00TL
  Fiili Tüketim,Ticari ve sınai mahiyette belge,tahsis ve sarfiyat belgeleri 385,00TL
  Mücbir Sebep belgesi ücretsiz
  TÜRK MALI BELGESİ  250,00TL
  Kalite ve yeterlilik belgeleri,imalatta yeterlilik belgesi 200,00TL
  Diğer hizmetler karşılığı(Odadan istenen muhtelif özel belge,makine parkı tespiti)             100,00TL
  Oda Sicil Kayıt Sureti ve faaliyet belgesi                        ücretsiz
  Odamız üyelerine ait imza örneği onayı 22,00TL
  Kimlik Kartı ve Oda üyelik belgesi 22,00TL
  Suret onayları(Her normal sayfa için)                          10,00TL
  Banka Kredi talep yazıları ve belgeler 22,00TL
  İhale ile ilgili belge ve yazılar 25,00TL
  TİCARET SİCİL HİZMETLERİ  
  1.Üye kayıtları ;  
  a) Gerçek Kişilerin Kaydı 235,00TL
  b) Şirket ve Kooperatif Kaydı 440,00TL
  2.İmza yetkililerinin değişikliği;  
  a) Bankaların imza yetkilisi tescili ve imza yetkilisi iptal tescili(Her kişi için) 250,00TL
  b) Şirket ve Kooperatiflerde(Her kişi için) 120,00TL
  3.Kayıt bilgileri değişikliği ve tadilat;  
  a) Gerçek Kişilerden 110,00TL
  b) Şirket ve Kooperatiflerden 200,00TL
  c)Adres değişiklik tadilatları  ücretsiz
  4.Sicil ve yetki belgeleri                   44,00TL
  5.Ticaret Sicili gazetesi suretleri 12,00TL
  Menşe Şahadetnameleri (1.ad) ATR-EUR-GÇB ve Menşe-Belge bedeli içinde 5,00TL
  Vize ve yurt dışına çıkış ile ilgili yazılar 0,00TL
  Fiyat Tarifesi onay ücreti(Asıl liste onay bedeli) 200,00TL
  Odamız üyesi olmayanlara yapılan hizmetler karşılığı 150,00TL
  İş makineleri tescil ve onayı(İş makinesi tescil belg.ayrıca ücretlendirilir)  
  FORKLİFT TESCİLİ 100,00TL
  DİĞER İŞ MAKİNELERİ TESCİLİ  100,00TL
  Odamız hizmet binası 4.kat Meclis Salonu(Üye / Üye olmayan) 500,ooTL/750,ooTL
  Odamız hizmet binası 4.kat Toplantı Salonu(Üye / Üye olmayan) 400,ooTL/600,ooTL
  Odamız hizmet binası 3.kat Toplantı Salonu(Üye / Üye olmayan) 250,ooTL/350,ooTL
  Odamızdan bilirkişi temini(Ücretin yarısı bilirkişiye iade) 385,00TL
  Bilgi Edinme Yasası ile ilgili bilgi ve belge bedeli 33,00TL
  K Belgeleri (Karayolu Taşıma Kanunu ile ilgili belgeler) 60,00TL
  *20,00TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir.  
  Kapasite Raporu ile ilgili belgeler ve Yerli Malı Belgesi 150,00TL
  K Yetki Belgesi tanzimi - Araç Ekleme 18,00TL
  *9,00TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir.  
  Sigorta Acenteleri Levha Kayıt Ücreti 75,00TL
  *10,00TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir.  
  Sigorta Acenteleri Tetkik 95,00TL
  *10,00TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir.  
  Odamız üyesi ihracatçıların fatura onayı  0,00TL
  Bağ Kur , Sosyal Güvenlik Hizmet Evrakları ile ilgili işlem bedeli 10,00TL

 

 

       

 

 

 

 

HİZMETLER

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03