Ücret Tarifesi

 

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 
KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TABLOSU
         
        2017
1.DERECE(A/FEVKALADE)                700,00 TL
2.DERECE(FEVKALADE)                           400,00 TL
3.DERECE(1/A DERECE)              330,00 TL
4.DERECE(1/B  DERECE , İKİNCİ DERECE ÜÇÜNCÜ DERECE)              250,00 TL
5.DERECE(DÖRDÜNCÜ DERECE)                200,00 TL
         
(Munzam Aidat her yıl için üyelerin Gelir ve Kurumlar Vergisi' ne ilişkin 
beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı üzerinden BİNDE 5 
oranında tahsil olunur. Munzam aidat tavanı 2017 yılı için ……...,ooTL. olup
yatırım indirimi bulunan üyelerimizden de munzam aidat tahsil edilecektir.
Banka şubeleri ve merkezi ilimiz dışında bulunan şirket ya da şahıs kayıtları
A / Fevkalade derece ile derecelendirilir.)      
Şirket kayıtları Fevkalade derece ile derecelendirilir.    
         
ŞAHIS KAYITLARI SERMAYE/DERECE TABLOSU(01.01.2017den geçerli kayıtlar için)
1.00TL - 5.000 TL.   5
5.001 - 20.000 TL.   4
20.001-100.000 TL.   3
100.001 ve üzeri   2

 

                    AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI      
                   HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRET TARİFESİ   
     
  MECLİS KARAR TARİH VE NO. 2017
1 Odamız üyelerinin fatura suretlerinin onayı  33,00TL
2 Faturaların rayic fiyatlara uygunluk onayı Binde 5
  (Faturaların rayice uygunluk onayından en az 20 TL tahsil edilir.)  
3 Ticari ve sınai eşya numuneleri vasıf onayı             40,00TL
4 Tek imalatçı belgesi 220,00TL
5 Oda Eksperi onayı (Ekspertiz raporları) ve Ön Kapasite Raporu 265,00TL
6 Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza   
  sahiplerinin sicil durumlarını gösteren onay ve şerhler Binde 5
7 Ticari kefalet onayları Binde 5
8 Kapasite Raporu(2yıllık) 520,00TL
9 Fiili Tüketim,Ticari ve sınai mahiyette belge,tahsis ve sarfiyat belgeleri 350,00TL
10 Mücbir Sebep belgesi ücretsiz
11 TÜRK MALI BELGESİ  250,00TL
12 Kalite ve yeterlilik belgeleri,imalatta yeterlilik belgesi 185,00TL
13 Diğer hizmetler karşılığı(Odadan istenen muh. özel belge,makine parkı tespiti      90,00TL
14 Oda Sicil Kayıt Sureti ve faaliyet belgesi                        ücretsiz
15 Odamız üyelerine ait imza örneği onayı 20,00TL
16 Kimlik Kartı ve Oda üyelik belgesi 22,00TL
17 Suret onayları(Her normal sayfa için)                          10,00TL
18 Banka Kredi talep yazıları ve belgeler 20,00TL
19 İhale ile ilgili belge ve yazılar 22,00TL
20 Ticaret Sicili Hizmetleri :  
  20.1.Üye kayıtları ;  
  a) Gerçek Kişilerin Kaydı 215,00TL
  b) Şirket ve Kooperatif Kaydı 400,00TL
  20.2.İmza yetkililerinin değişikliği;  
  a) Bankaların imza yetkilisi tescili ve imza yetkilisi iptal tescili(Her kişi için) 200,00TL
  b) Şirket ve Kooperatiflerde(Her kişi için) 110,00TL
  20.3.Kayıt bilgileri değişikliği ve tadilat;  
  a) Gerçek Kişilerden 100,00TL
  b) Şirket ve Kooperatiflerden 185,00TL
  c)Adres değişiklik tadilatları  -
  20.4.Sicil ve yetki belgeleri                   40,00TL
  20.5.Ticaret Sicili gazetesi suretleri 11,00TL
21 Menşe Şahadetnameleri (1.ad) ATR-EUR-GÇB ve Menşe-Belge bedeli içinde 5,00TL
22 Vize ve yurt dışına çıkış ile ilgili yazılar 50,00TL
23 Yurt Dışı Harç İstisna Belgesi tanzimi ücretsiz
24 Fiyat Tarifesi onay ücreti(Asıl liste onay bedeli) 185,00TL
25 Odamız üyesi olmayan ihracatcıların fatura onayı  Binde 1
26 Odamız üyesi olmayanlara yapılan hizmetler karşılığı 120,00TL
27 İş makineleri tescil ve onayı(İş makinesi tescil belg.ayrıca ücretlendirilir)  
  FORKLİFT TESCİLİ 90,00TL
  DİĞER İŞ MAKİNELERİ TESCİLİ  100,00TL
28 Projeksiyon cihazımızın saatlik kira ücreti  140,00TL
29 Odamız hizmet binası 4.kat Meclis Salonu(Üye / Üye olmayan) 500,ooTL/750,ooTL
  Odamız hizmet binası 4.kat Toplantı Salonu(Üye / Üye olmayan) 400,ooTL/600,ooTL
  Odamız hizmet binası 3.kat Toplantı Salonu(Üye / Üye olmayan) 250,ooTL/350,ooTL
30 Odamızdan bilirkişi temini(Ücretin yarısı bilirkişiye iade) 350,00TL
31 Bilgi Edinme Yasası ile ilgili bilgi ve belge bedeli 30,00TL
32 K.İ.K.'na istinaden Rayiç Fiyat Tesbiti(Kamu kurum ve kuruluşları hariç)  
  a) 01-50 Kalem arası 45,00TL
  b) 50 Kalem ve üzeri 75,00TL
33 K Belgeleri (Karayolu Taşıma Kanunu ile ilgili belgeler) 60,00TL
  *20,00TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir.  
34 Kapasite Raporu ile ilgili belgeler ve Yerli Malı Belgesi 135,00TL
35 Bilgi Tasdik ücreti (Şehirlerarası yol ücreti,kayıt bilgisi) 8,00TL
36 K Yetki Belgesi tanzimi - Araç Ekleme 18,00TL
  *9,00TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir.  
37 Matbaacılara tanzim edilen basım yetki belgesi 30,00TL
38 Elektrikçilere verilen abone dosyası 12,00TL
39 Sigorta Acenteleri Levha Kayıt Ücreti 75,00TL
  *10,00TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir.  
  Sigorta Acenteleri Tetkik 95,00TL
  *10,00TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir.  
40 Oda üyesi mesleki belge 15,00TL
41 Odamız üyesi olmayan ihracatcıların ihracat belgeleri onayı(Belge başı) 10,00TL
42 Odamız üyesi ihracatçıların fatura onayı  5,00TL
43 Bağ Kur , Sosyal Güvenlik Hizmet Evrakları ile ilgili işlem bedeli 10,00TL

 

 

       

 

 

 

 

HİZMETLER

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03