Ücret Tarifesi

 

 

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TABLOSU

 2023
1.DERECE 2.680 TL 
   
2.DERECE   1.550 TL 
   
3.DERECE 1.400 TL 
   
4.DERECE  1.250 TL
   
5.DERECE  1.100 TL 
   
6.DERECE  1.200 TL 
(YENİ KURULAN SERMAYE ŞİRKETLERİ)  
   
   
1.DERECE : Banka şubeleri ve merkezi ilimiz dışında bulunan şirket ya da şahıs kayıtları

2.DERECE : Tüzel kişi (şirket-A.Ş., Ltd.Şti. v.b.)kayıtları ile

sermayesi 100.001,ooTL. üzeri olan şahıs kayıtları

3.DERECE : Sermayesi 20.001,ooTL. - 100.000,ooTL. olan şahıs kayıtları
4.DERECE : Sermayesi 5.001,ooTL. - 20.000,ooTL. olan şahıs kayıtları
5.DERECE : Sermayesi 1.001,ooTL. - 5.000,ooTL. olan şahıs kayıtları
 
                  AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI    
                  HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRET TARİFESİ 
Oda Üyelerinin Fatura Suretlerinin Onayı 100,00TL
Faturaların Rayic Fiyatlara Uygunluk Onayı(en Az 42,00TL.Tahsil Edilir-2023) Binde 5
Tek İmalatçı Belgesi 645,00TL
Oda Eksperi Onayı(Ekspertiz Raporları)ve Ön Kapasite Raporu(200,ooTL.Eks.Ücr.Hariç-2023) 775,00TL
Kapasite Raporu(2Yıllık)-(500,ooTL.Eks.Ücr.Hariç-2023) (TOBB Ücreti 1.475,00TL-2023) 1.510,00TL
Yerli Malı Belgesi (200,ooTL.Eks.Ücr.Hariç-2023) 445,00TL
Fiili Tüketim,Ticari ve Sınai Mahiyette Belge,Tahsis ve Sarfiyat Belgeleri 1.030,00TL
Türk Malı Belgesi 250,00TL
Kalite ve Yeterlilik Belgeleri, İmalatta Yeterlilik Belgesi 535,00TL
Diğer Hizmetler Karşılığı(Odadan İstenen Muhtelif Özel Belge,Makine Parkı Tespiti) 280,00TL
Oda Sicil Kayıt Sureti ve Faaliyet Belgesi ücretsiz
Oda Üyelerine Ait İmza Örneği Onayı 75,00TL
Üye Beyannamesi Bedeli (İlk Kayıtta Tahsil Edilir) 75,00TL
Kimlik Kartı Bedeli (Talep Halinde) 75,00TL
Oda Üyelik Belgesi ücretsiz
Suret Onayları (Her Normal Sayfa İçin) 25,00TL
İhale İle İlgili Belge ve Yazılar 80,00TL
   
TİCARET SİCİL HİZMETLERİ  
   
1.Üye Kayıtları ;  
a) Gerçek Kişilerin Kaydı  635,00TL
b) Şirket ve Kooperatif Kaydı 1.070,00TL
   
2. İmza Yetkililerinin Değişikliği;  
a) Bankaların İmza Yetkilisi Tescili ve İmza Yetkilisi İptal Tescili(Her Kişi İçin) 695,00TL
b) Şirket ve Kooperatiflerde İmza Yetkilisi Tescili ve İmza Yetkilisi İptal Tescili(Her Kişi İçin) 320,00TL
   
3.Kayıt Bilgileri Değişikliği ve Tadilat;  
a) Gerçek Kişilerden 300,00TL
b) Şirket ve Kooperatiflerden 535,00TL
c) Adres Değişiklik Tadilatları ücretsiz
   
4. Sicil ve Yetki Belgeleri 125,00TL
5. Ticaret Sicili Gazetesi Suretleri 35,00TL
6. Şirket Kuruluş Anasözleşme Tasdiki (Brüt Asgari Ücretin %15 i Üst Sınır) 735,00TL
7. Defter Tasdiki (Brüt Asgari Ücretin %15 i Üst Sınır) 735,00TL
8. İmza Beyanı,İrade Beyanı,Düzeltme Beyanı,Tescil Talepnamesi 180,00TL
9. Gerçek Kişi Mersis Giriş Ücreti 280,00TL
10.Tüzel Kişi Mersis Giriş Ücreti 395,00TL
   
Menşe Şahadetnameleri(1.ad) A,TR-E.UR ve Diğer Menşe 11,00TL
Fiyat Tarifesi Ücreti 535,00TL
Oda Üyesi Olmayanlara Yapılan Hizmet Bedeli 495,00TL
   
İş Makineleri Tescili-Onayı (Tescil Belgesi Ayrıca Ücretlendirilir/2023-468,ooTL) 800,00TL
   
Oda Hizmet Binası 4.Kat Meclis Salonu (Üye / Üye Olmayan) 500,ooTL/750,ooTL
Oda Hizmet Binası 4.Kat Toplantı Salonu (Üye / Üye Olmayan) 400,ooTL/600,ooTL
Oda Hizmet Binası 3.Kat Toplantı Salonu (Üye / Üye Olmayan) 250,ooTL/350,ooTL
   
Odadan Bilirkişi Temini (Ücretin Yarısı Bilirkişiye İade) 1.030,00TL
Bilgi Edinme Yasası İle İlgili Bilgi ve Belge Bedeli 100,00TL
   
   
Oda Üyesi İhracatçıların Fatura Onayı 0,00TL
Bağ-Kur, Sosyal Güvenlik Hizmet Evrakları İle İlgili İşlem Bedeli 25,00TL
Coğrafi İşaret Kullanımı Yıllık Sözleşme Bedeli 19.800,00TL

 

 

 

 

 

 
 
 
 

HİZMETLER

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları

Basında Biz