İş Makinası Tescili

İş Makinesi Tescil Belgesi
 
    Trafikte kaydı olmayan özel veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin Karayolları Trafik Kanunu’na göre tescilinin yapılması, seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına esas olması, yurt savunması ile ilgili olarak ülke içindeki mevcut iş makinelerinin potansiyelinin belirlenmesi ve devamlı olarak izlenmesi amacıyla Odamızda iş makineleri tescili işlemleri yapılmaktadır.
 
İş makinelerinin tescil edilmesi için istenen belgeler şunlardır:
-    Odaya hitaben yazılmış iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe, (Örneğini, Dilekçe Örnekleri Bölümü Belgelendirme-Örnek 7- İş Makinesi Tescil Belgesi başlığı altında göreceğiniz bir dilekçe ile başvurabilirsiniz.)
-    İş makinesine sahiplik belgesi,
    -  Fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi
        ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz.),
     -  Noter satış senedi,
     -  Veraset ilamı veya mahkemeden alınacak sahiplik belgesi,
 
      (yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birinin aslı veya noter tasdikli sureti)
      gerekmektedir.
-    Makine üzerinde tadilat yapılmış ise, bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerince onaylanmış tadilat projesi,
-    Teknik belge (Varsa makineye ait teknik belge istenir, yoksa belirtilen Teknik belge bilgileri eksiksiz olarak yazılıp araç sahipleri tarafından kaşelenir ve imzalanır),
 
    Ücrete tabi olan bu belgeler üyeye verilirken Oda Meclisi’nce belirlenen hizmet karşılığı bedel tahsil olunur.

HİZMETLER

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03