TİCARET VE SANAYİ ODASI

AB Bilgi Köprüleri

 

Odamız, Denizli Sanayi Odası ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Ortaklığında; AB Bilgi Köprüleri Projesi

 

Özet

Denizli Sanayi Odası'nın koordinatör olduğu ve Ege Bölgesindeki odalar olarak Odamız ve Uşak TSO'nun ortak olduğu projenin amacı, Almanya'nın Düsseldorf şehrindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odasını incelemek, Ege Bölgesindeki Odaların hizmet derecesini ve AB Odalarının hizmet kalitesini mukayese etmek ve bu çalışma çerçevesinde, Ege Bölgesindeki Odaların hizmet kalitesinin geliştirilmesini sağlamaktır. Yapılan çalışmalar kapsamında Odalar, kurumlarını ve temsil ettikleri İl'i tanıtmak için Almanya'da seminer düzenleyecektir. Ziyaret esnasında yapılan incelemeler ve AB ülkelerinin AB Politikaları hakkında KOBİ'lere sağladığı destekler araştırılacak, Türkiye'de Oda üyelerine yönelik bu konuda hazırlık yapılacaktır. Proje kapsamında ziyaret edilecek ikinci bir ülke olan Yunanistan'da muadil eğitim kurumları ile karşılıklı diyalog oluşturma ve kurumları tanıtma faaliyetleri yürütülecektir. Elde edilen bilgi ve deneyimlere göre her üç İl'de de Oda personeline ve üyelere yönelik, Avrupa Birliğindeki Odalar ve AB Politikaları hakkında seminerler düzenleyecektir. Elde edilen birikimler kitap olarak yayınlanacak ve üyelere yaygınlaştırılacaktır. Süre 12 Ay.

 

 

Faaliyetler

  Faaliyet Zaman
1.0 Proje Hazırlık Çalışmaları Şubat 2007
2.0 Almanya Ziyareti 26 Mart, 27 Mart 2007
3.0 Yunanistan Ziyareti 07 June, 08 June 2007
4.0 Türkiye Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması Mayıs 2007
5.0 Personel Eğitimleri 17 Temmuz, 20 Temmuz 2007
6.0 KOBİ Eğitimleri 04 Ekim, 07 Ekim 2007
7.0 AB Politikaları Hakkında Kitap Basımı  

 

1.0 Proje Hazırlık Çalışmaları

Denizli Sanayi Odasında gerçekleştirilen hazırlık toplantısında her üç Odanın proje sorumluları olarak Erdal Koçak (ATSO), Ayda Koçak (DSO) ve Utku Yumuşak (UTSO) temsilen toplantıda çalışmalar hakkında detay planlaması gerçekleştirmiştir. Alınan kararlar gereğince her üç Odanın da İl'leri hakkında tanıtım amaçlı hazırlaması uygun olan materyaller, Almanya ziyaret planı ve elde edilmek istenen sonuçlar paylaşılmıştır.

Denizli Toplantısı                  Uşak Toplantısı

 

2.0 Almanya Ziyareti

 

Ziyaret her üç Oda’ya da Almanya’da Odaların üyelerine sağladığı hizmetleri yerinde görme ve Türkiye’deki Odaların üyelerine sağladığı hizmetleri mukayese etme ve Alman Odaları hakkında bilgi alarak vizyon geliştirme fırsatı sağlamıştır. Alman Oda yapıları, sektörleri, KOBİ’lere sağlamış oldukları destekler, CE işareti ve Almanya’da Odaların sağladığı ikili eğitim ve geliştirme sistemi yerinde gözlemlenmiştir.  

Yapılan ziyaret aynı zamanda Odamız ile Düseldorf Ticaret ve Sanayi Odası arasında KOBİ geliştirme işbirliği yapılmasına yönelik anlaşma yapma fırsatı sağlamıştır. Bu anlaşma ATSO’nun Avrupa’daki işbirliği ağının oluşması ve gelişmesi anlamında önemli bir atılım olmuştur. İleriki dönemde teklif edilen ortak çalışmalarda başarı elde edilmesi durumunda işbirliklerinin artması ve ticari işbirliklerinin başlatılması öngörülmektedir.

Ziyaret esnasında elde edilen verilerin değerlendirmesi devam etmekte ve bu veriler den, ATSO’nun üyelerine yönelik sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi yönünde istifade edilecektir. Almanya Çalışması

*Grup çalışma ortamı

*Düsseldorf Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 

3.0 Yunanistan Ziyareti

 

Odamız ortak olarak yer aldığı AB, Ege Ticaret Odaları ve Avrupa’daki Odalar Arası Diyalog ve Ortak Çalışma Projesi ile ilgili olarak Yunanistan’ın Selanik şehrini 7 - 8 Haziran tarihleri arasında ziyaret etmiş, Selanik’teki Meslek Odaları ve Firma Danışman şirketleri ile görüşmelerde bulunmuştur. Benzer çalışma Düseldorf Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile 26 – 27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Denizli Sanayi Odası ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odasından temsilcilerin de bulunduğu çalışmada, AB Mesleki Eğitim programları için referans niteliğindeki CEDEFOP kuruluşu, Firma Danışman şirketi Ergomatsis ve Selanik Meslekler Odası ile programlı çalışma yapılmıştır.

CEDEFOP, heyetimize AB etüt çalışmaları hakkında içerik sağlamış birlik ülkeleri arasındaki fikir alışverişine yönelik sunumda bulunmuştur. Ergomatsis, danışman şirketi Firmaların gelişmesi için sağlamış oldukları yazılım destekleri, Yunan Kosgeb destekleri ve AB Destek Programları danışmanlığı, proje hazırlama hizmetleri, mesleki eğitim organizasyonu, genç ve kadın girişimci teşvik faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.

Çalışmalar esnasında yapılan fikir alışverişinde, karşılıklı Oda bütçeleri görüşülmüş, gelirler ve harcamalar istişare edilmiş, elde edilen  bilgiler raporlanmış ve Ege Odalarının sağlamakta olduğu hizmetler ile mukayese edilmiştir. Değerlendirmeye göre Odalarımız sağlamakta oldukları ve yeni hizmetlerini revize edecek ve hizmet verimliliğini iyileştirilecektir.

Odamız bundan sonraki çalışmalarında Düsseldorf Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ve Selanik Meslek Odasını ile ortak çalışarak üyelere yönelik hizmet verimliliğini artıracaktır. Yunanistan Çalışması

Devam eden proje sürecinde, Odalarımız Alman Oda uzmanları tarafından Avrupa’daki hizmet kalitesine göre Türkiye’de yabancı uzmanlar tarafından eğitilecek ve Proje amacına uyguna olarak Avrupa’ki bilgi birikimi ve kalite uygulamaları Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak Odalarına aktarılmış olacaktır.

*Grup çalışma ortamı

*Selanik Meslekler Odası

 

4.0 Türkiye Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması

 

28.06.2007 tarihinde üç Oda Proje sorumluları ile Oda Genel Sekreterleri ATSO'da toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıda başlıca konular; Selanik ziyaretinin raporlanması, her Odanın gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri aylık "timesheet" olarak sunması, Merkezi İhale ve Finans Birimi tarafından gerçekleştirilecek tetkikler için tüm ihtiyaç duyulan çalışmaların tamamlanmış olması, her Odada gerçekleştirilecek olan Personel Eğitim çalışmalarının planlanması ve Kobi eğitim faaliyetlerinin planlanması olmuştur. 

Afyonkarahisar Toplantısı

* Toplantı sonrası resim

 

5.0 Personel Eğitimleri

 

Her üç Oda için planlanan AB Odaları ve Politikaları konulu Personel Eğitiminin Afyonkarahisar ayağı 17.07.2007 ve 20.07.2007 tarihlerinde Odamız Meclis Salonunda gerçekleştirilmiştir. Denizli Sanayi Odasından Dr Bülent Uygun, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından Melike Tatlı ve Düsseldorf Esnaf ve Sanatkarlar Odası adına Ralph Schlüter'ın katıldığı toplantıda personele Türk Odalarının AB müzakere sürecindeki rolleri, AB'deki Odaların işleyişi ve üye hizmetleri, Edirne Ticaret Odasının AB'deki Odalar ile ortaklaşa gerçekleştirmiş oldukları faaliyetler hakkında bilgi paylaşılmıştır. Aynı zamanda Türkiye'nin AB ile yapılan müzakereler ile ilgili gelinmiş olan aşama hakkında bilgi verilmiştir. Eğitim esnasında Oda Personeli, Almanya ve Almanya'daki Odalar hakkında sorular sorabilmişlerdir. Odamızın yapabileceği benzer çalışmalar hakkında istişare yapılmıştır.  

 

* Personel eğitiminden görüntüler

Bu proje, Merkezi Finans ve İhale Birimi AB Bilgi Köprüleri Hibe Programı kapsamında yürütülmekte

6.0 KOBİ Eğitimleri

 

AB KOBİ Eğitim etkinliklerinin Afyonkarahisar ayağı 4 ve 7 Eylül tarihlerinde Odamız Meclis salonunda gerçekleştirilmiştir. İki gün süren seminerler esnasında yerli ve yabancı uzmanlar katılımcıları, AB deki Odalar ve KOBİ’lere sağlamakta oldukları hizmetler ve AB üyeliği ile ilgili KOBİ’leri ilgilendiren gelişmeler hakkında bilgilendirmiştir.

KOBİ Eğitim Seminerinde ilk sunumu gerçekleştiren Dr. Georg Cramer, sunumunda önemli konulara değinmiştir. Dr. CRAMER, ilk olarak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve hizmetleri ile ilgili genel bir bilgi vermiştir. Daha sonra AB’de KOBİ’lerin önemine değinmiştir. Ayrıca  sunumunda mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu belirtmiştir ve Almanya’da uygulanmakta olan ikili eğitim sistemini açıklamıştır. Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü temsilcisi Aytuğ GÖKSU, öncelikle Gümrük Birliği Anlaşması başlığı altında AB ile olan hukuki ilişkilerden bahsetmiştir. Ardından sunumda ekonomik ilişkiler başlığı incelenmiştir. Dusseldorf Ticaret ve Sanayi Odası Dış İlişkiler temsilcisi Frank KAISER, Avrupa’daki ve Almanya’daki KOBİ’ler ve Sanayi ve Ticaret Odalarının KOBİ destek faaliyetleri, Oda ve KOBİ İşbirliği ile ilgili bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunumunda Almanya’daki Odalar hakkında genel bir bilgi vermiştir. Daha sonra Oda’daki departmanların üyelerine verdikleri hizmetlerle ilgili bilgi vermiştir. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Uzmanı Bülent OZCAN, Türkiye’deki AB Sanayi ve KOBİ Politikalarına Uyum Sürecinde AB Mali yardımları ile ilgili bilgilendirmede bulunmuştur. Tarımsal ve kırsal kalkınma programı (IPARD) ve ilgili sektörler( süt, meyve-sebze, et ve su ürünleri gibi)için açılan program detayları hakkında bir bilgi vermiştir. Afyonkarahisar’da Tarım ve Kırsal Kalkınma projeleri sunulabilen Tarım Bakanlığı Programına değinmiştir.  Kunt Danışmanlık’tan Vedat KUNT, Türkiye’de İnovasyon ve Yenilikçi Kümelerin Önemi konulu sunumunda, ilk olarak küreselleşme ile yerelliğin azalan önemine değinmiştir. KUNT, Fransa’nın Grenoble şehrinde böylelikle oluşturulan Ar-Ge merkezi ile ilgili bir örnek vermiş ve  başarılı bir küme için KOBİ’lerin birlikte çalışabilmelerinin gerektiğini ifade etmiştir.

 

* Bülent ÖZCAN, ABGS

 

 

* Eğitimden resimler

a Birliği tarafından finanse edilmektedir. Bu belge ve içeriği Avrupa Birliği’nin resmi görüşünü yansıtmamaktadır.

Dumlupınar Mah. 2. Cad. No: 100 03200 Merkez/AFYONKARAHİSAR
Telefon : +90 (272) 213 56 57  Faks : +90 (272) 213 56 60