Kredi Kayıt Bürosu

ODAMIZ BÜNYESİNDE KREDİ KAYIT BÜROSU AÇILDI

 Şirketlerin kendi ve müşteri firmalarının çek-senet sicillerini görebilmek ve isterlerse bunları üçüncü kişilerle paylaşmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kredi Kayıt Bürosu (KKB) arasında imzalanan protokol kapsamında Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Kredi Kayıt Bürosu kuruldu.

KKB'ye üyelik ücretsiz olup gerçek kişiler doğrudan KKB web sitesi (https://isube.kkb.com.tr/bireysel/login/RegisterUser.aspx) üzerinden online başvurularını tamamlayabileceklerdir.

Kurumsal üyelerimiz (tüzel kişiler) ise şirketi temsil ve ilzama sınırlandırılmamış yetkiyi haiz temsilcileri adına;

  1. KKB web sitesi (https://isube.kkb.com.tr/Kurumsal/Login/RegisterCompany.aspx) üzerinden sicilde kayıtlı şirket ünvanı ile internet şube başvuru formunu online olarak dolduracak,
  2. Başvuruyu takiben görüntülenen "Üyelik Sözleşmesi"ni kaşeleyerek şirket yetkilisince imzalayacak,
  3. Üyelik Sözleşmesi ve son imza sirkülerini, şirketi temsile yetkili kişi aracılığıyla Odamıza teslim edeceklerdir.

Üyelik sözleşmesi Oda yetkilisi tarafından kontrol edilecek ve bilgilerin doğruluğundan sonra KKB’ye kayıt yapılacaktır. Kayıt işlemini müteakip KKB tarafından firma yetkilisine sms / maille kullanıcı kodu ve şifreleri verilecektir.”

Ayrıntılı bilgi almak için aşağıda ismi yazılı olan personelimizle iletişime geçebilrsiniz.

 

  Personel Adı   E-Posta Adresi   Telefon Numarası   Dahili
  Fatih KARŞEN   bim@afyonkarahisartso.org.tr   0272 213 56 57   1903

 

 

 

Kredi Kayıt Bürosu’nun Faaliyet Konusu Nedir?

Kredi Kayıt Bürosu A.Ş., 5411 sayılı Bankacılık Kanununda öngörüldüğü üzere (md.73/4) kredi kuruluşları (mevduat bankaları ile katılım bankaları) ile finansal kuruluşlar (kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya Bankacılık Kanununda yer alan faaliyetlerden en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım bankaları ve finansal holding şirketleri) arasında bu kuruluşların müşterilerinin risk durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi, kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi nedeniyle yapılacak bilgi ve belge alışverişini sağlamak üzere anonim şirket şeklinde kurulmuş bir destek hizmet kuruluşu olup; üyemiz  olan kuruluşlar da müşterilerine ait kredi bilgilerini  bu Kanunun aynı maddesi uyarınca birbirleriyle paylaşmaktadırlar.

KKB, bu amaç doğrultusunda geliştirdiği ve Kredi Referans Sistemi(KRS) olarak adlandırdığı sistemi Nisan 1999'da sektörün hizmetine sunmuş olup; 100 üye kuruma hizmet vermektedir.

 

Müşteriler hakkında hangi bilgiler paylaşılıyor?

Müşteri Kimliğini Tanımlayıcı Bilgiler :Ad, soyad, cinsiyet, doğum tarihi, nüfus kağıdı/ehliyet/ pasaport numarası, ana adı, baba adı, doğum yeri, v.b.

Müşterinin Konumunu ve Statüsünü Belirleyici Bilgiler :Medeni durumu(evli, bekar), aile konumu (çocuk sayısı), ev ve iş adresleri, işi, geliri, telefonları, v.b.

Müşterinin Kredi Başvuru Bilgileri :Tüketicinin geçmişte veya güncel olarak başvuruda bulunduğu kredi ürünlerini, talep ettiği limitleri tanımlayan bilgilerdir.

Müşterinin Kredi Hesap Bilgileri :‘Asıl borçlu’ ve/veya ‘kefil’ konumunda olduğu, geçmiş(kapalı) ve/veya aktif(açık) kredi hesapları ve bunlara ait bilgiler (hesabın açılış ve kapanış tarihleri, kredinin tutarı, aylık taksit sayısı, ödemiş olduğu tutar, kalan borcu, v.b.)

 

Bilgi Edinme İşlemi sonucunda müşterinin kefil olduğu hesaplar da görülebiliyor mu?

Evet, Bilgilendirme İşlemi sonucunda müşterinin kefil konumunda olduğu tüm hesaplar da görülebilmektedir.

 

Hem pozitif hem de negatif bilgiler var mı?

Evet, müşterinin kredi hesaplarıyla ilgili pozitif ya da negatif ödeme performansı bilgileri paylaşılmaktadır.

 

KKB de yer alan bilgiler kimlerle paylaşılabilir?

Bankacılık Kanunu gereği bu bilgiler sadece Finansal Sistem Kuruluşları ile kişilerin kendileri yada kişilerin muvaffakat verdikleri 3. Kişilerle paylaşılır. Bunun dışında hiçbir kurum yada kuruluş doğrudan KKB sistemindeki bilgilere erişemez.

 

Bilgiler ne kadar süre ile paylaşılıyor?

Normal kapanmış kredi hesapları kapanışından itibaren 5 yıl, takibe alınarak kapanmış kredi hesapları en ileri takibe alınma tarihinden itibaren 5 yıl, başvuru kayıtları ise başvuru anından itibaren 6 ay süre ile paylaşılmaktadır.

 

Kredi onay/ret kararlarını KKB mi veriyor?

Hayır. KKB müşteri kredi taleplerinin onay ya da ret kararlarını vermez. Sadece müşterinin hesaplarının görüntülenmesini sağlar. Onay ya da ret kararlarını kredi talebi yapılan kurumlar vermektedir.

 

Kredi talebimin niçin reddedildiğini nasıl öğrenebilirim?

Kredi kararlarını kredi talebi yapılan kurumlar verdiği için, kredi talebinin reddedilmesi durumunda ilgili kurumdan bilgi alınabilir.

 

Paylaşılan Bilgilerin Hatalı Olması Mümkün mü?

Evet... Kredi Referans Sistemi gibi çok fazla sayıda ve farklı yapıda kurumun (üyenin) bilgisinin paylaşıldığı bir sistemde "hatalı ve/veya eksik bilgi" içeren kayıtların bulunması doğaldır. Ancak, işte bu nedenle, bu gibi bilgi paylaşım sistemlerinin işlevsel yapılarının hatalı bilginin olabildiğince kısa sürede düzeltilebilmesine olanak sağlayacak şekilde kurgulanmış olmaları çok önemlidir.

 

Hatalı Bir Bilginin Kısa Sürede Düzeltilmesi Mümkün mü?

Evet.. Müşteri İtirazları Değerlendirme Sistemi(MİDES) olarak adlandırdığımız sistemimiz, tüketicilerimizin Kredi Referans Sistemi (KRS) bünyesinde paylaşılan hatalı bilgilerine itiraz etmelerine ve itirazlarına kısa sürede yanıt almalarına olanak sağlayan bir sistemdir.

 

Risk Raporu nedir?

Risk raporu; bugünkü haliyle kişilerin/ticari işletmelerin bankacılık sisteminde yer alan kredili ürünlerine ait (kredi kartları dahil) borç/limit/performans bilgilerinin özetlendiği bir bilgilendirme aracıdır. 

 

Risk raporu nedir? Hangi bilgiler yer alır?

Risk raporu; bugünkü haliyle kişilerin/ticari işletmelerin bankacılık sisteminde yer alan kredili ürünlerine ait (kredi kartları dahil) borç/limit/performans bilgilerinin özetlendiği bir bilgilendirme aracıdır.

KKB kişi ve kurumların kredi ve kredi kartı borçlarını bankalardan aylık olarak alıp saklayan bir kurumdur.

  • Borçların zamanında ödenip ödenmediği
  • Mevcut borcunun ne kadar olduğu
  • Yasal takipte bir borcu var mı?

       gibi bilgiler yer almaktadır.

 

Risk raporu bir kara liste midir?

Risk raporu kesinlikle bir kara liste değildir. Risk raporunun içeriğinde olumlu/olumsuz tüm kredi ilişkileriniz gösterilir. Bu nedenle rapor düzenli ödeme alışkanlığı olan kişiler ve kurumlar için aslında çok önemli ve olumlu bir referans kaynağıdır.

 

Risk raporu nasıl alınır? 3. Kişiler bu raporu alabilir mi?

Risk raporu sadece rapor sahibi kişinin yada kurumun başvurusu üzerine verilir. 3. Kişi ve firmalar, bir başkasının raporunu,re’sen kesinlikle alamazlar.  Risk raporu almak isteyen kişi bu aşamada hizmet sunan bankaların ilgili kanallarına (Şube vs.) başvuru yaparak raporu alacaklardır.

 

Risk raporu ücretli midir?

Evet, risk raporunun banka şubelerinden alınması bir hizmettir ve bankaların kendi politikaları doğrultusunda ücretlendirilir.

 

Risk ve Çek Raporu Teyit ekranı hangi amaçla kullanılır?

Risk ve Çek teyit ekranları, kişinin kendi raporunu elden vereceği üçüncü kişilerin kullanımı için hazırlanmıştır. Raporu alacak kişi, doğruluğunu teyit edebilmek için bu ekranı kullanabilmektedir.

 

Risk ve Çek Raporu Teyit işlemi ekranındaki alanların doldurulması sonucunda 3. kişiler ya da rapor sahibi tarafından raporun tamamı görüntülenebilir mi?

Teyit ekranında raporun tamamı görüntülenmeyip, sadece kullanıcının isteyebileceği 3 alan ile rasgele seçilen bilgi sahaları görüntülenir. Bilgiler saha ismi ile değil, rapordaki kodlar ile görüntülenir.

 

Risk ve Çek Raporu Teyit işlemi ek bir ücret ödenmesi gerekli midir?

Hayır, ücretsizdir.

 

E-rapor nedir?

KKB tarafından üretilerek gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına sunulan Çek ve Risk Raporlarının, KKB üyelik sistemi aracılığı ile, “SMS” ve “KKB İnternet Şubesi” üzerinden anında paylaşımını sağlayan bir sistemdir.

 

E-rapor için üyelik gerekir mi?

Evet. "E-Çek" ve "E-Risk" ürünlerine ulaşmak isteyen kişilerin öncelikle bir kereye mahsus olmak üzere www.kkb.com.tr> Online İşlemler> İnternet Şube Başvuru Formunu doldurarak sisteme üye olmaları gerekmektedir.

 

E-rapor üyeliği ücretli midir?

Hayır, üyelik için ücret alınmamaktadır.

 

E-rapor ücretli midir?

Evet. E-Rapor bedeli KDV dahil 2.30 TL’dir.

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 27.12.2012 tarih ve B.07.1.GİB.0.06.29-105(229)-1433 sayılı yazılı iznine istinaden, yapmış olduğunuz sorgulamalar için faturayı adınıza talep etmemeniz halinde gün sonunda ‘’Muhtelif Müşteriler’’ adına fatura düzenlenecek ve size postalanmayacaktır.

Faturanın adınıza kesilip gönderilmesini talep etmeniz halinde ise; güncel Vergi Mevzuatı çerçevesinde aldığınız hizmetler için azami yedi gün içerisinde toplu fatura düzenlenecektir. Haftalık fatura basım ve postalama hizmet bedeli 1 TL+KDV olup, bu bedel her hafta ilk rapor ücreti ile birlikte tahsil edilecektir. Hizmetlere ilişkin faturalar ilgili mevzuat çerçevesinde haftalık olarak düzenlenecek olmakla beraber ay sonlarında ilgili ay içerisinde alınan ancak faturalanmayan hizmetler olursa bu hizmetler ay sonunda gönderilecek ilave bir faturaya dahil edilecek, bu fatura için de gönderim ücreti tahsil edilecektir.

 

E-rapor ile bireylerin ya da kurumların risk raporlarına ulaşılabilir mi?

Evet. Gerçek ve tüzel kişiler hem kısa mesaj ile hem de KKB internet şubesi üzerinden kendi raporlarını alabildikleri gibi, üçüncü kişilerin kendilerinden alınacak muvaffat ile bu kanallardan üçüncü kişilerin raporları da talep edilebilmektedir.

 

Risk raporuma itiraz etmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

KKB Websitesinde Online İşlemler menüsünde yer alan Müşteri İtiraz-Risk Raporu itiraz adımlarını izleyerek itiraz talebinizi iletebilirsiniz.

 

Risk raporu ile ilgili itiraz talebinde bulundum. Sonucunu nasıl ögrenebilirim?

KKB Websitesinde Online İşlemler menüsünde yeralan Müşteri İtiraz-Risk Raporu Sorgulama adımlarını izleyerek daha önce iletmiş olduğunuz talebinizin sonucunu öğrenebilirsiniz.

 

Çek raporuma itiraz etmek istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

KKB Websitesinde Online İşlemler başlığı altında Müşteri İtiraz-Çek Raporu itiraz adımlarını izleyerek itiraz talebinizi iletebilirsiniz.

 

Çek raporu ile ilgili itiraz talebinde bulundum. Sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Formda belirtilen iletişim bilgilerine geri bildirimde bulunulmaktadır.

 

Soru ve sorunlarımı nasıl iletebilirim?

KKB Websitesinde Online İşlemler menüsünde “Bize Ulaşın” formunu doldurarak ya da 444 4 KKB (444 4 552) KKB Destek Hattı’nı arayarak iletebilirsiniz.

 

KKB Destek Hattı’na nasıl ulaşabilirim?

Türkiye'nin her yerinden, 7 gün; 08:00-22:00 saatleri arasında 444 4 552 no’lu telefondan arayarak bize ulaşabilirsiniz. Sabit ya da cep telefonunuzdan aradığınızda, ayrıca alan kodu tuşlamanıza gerek yoktur.

HİZMETLER

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları

Basında Biz