Ücret Tarifesi

 

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 
KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TABLOSU
         
        2016
1.DERECE(A/FEVKALADE)                620,00 TL
2.DERECE(FEVKALADE)                           365,00 TL
3.DERECE(1/A DERECE)              300,00 TL
4.DERECE(1/B  DERECE)              215,00 TL
5.DERECE(İKİNCİ DERECE)              180,00 TL
 6.DERECE(ÜÇÜNCÜ DERECE)               130,00 TL
7.DERECE(DÖRDÜNCÜ DERECE)                180,00 TL
         
(Munzam Aidat her yıl için üyelerin Gelir ve Kurumlar Vergisi' ne ilişkin 
beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı üzerinden BİNDE 5 
oranında tahsil olunur. Munzam aidat tavanı 2016 yılı için ……...,ooTL. olup
yatırım indirimi bulunan üyelerimizden de munzam aidat tahsil edilecektir.
Banka şubeleri ve merkezi ilimiz dışında bulunan şirket ya da şahıs kayıtları
A / Fevkalade derece ile derecelendirilir.)      
Şirket kayıtları Fevkalade derece ile derecelendirilir.    
         

 

                    AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI      
                   HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRET TARİFESİ   
     
2016
1 Odamız üyelerinin fatura suretlerinin onayı                     30,00 TL
2 Faturaların rayic fiyatlara uygunluk onayı  Binde 5 
  (Faturaların rayice uygunluk onayından en az 20 TL tahsil edilir.)  
3 Ticari ve sınai eşya numuneleri vasıf onayı                                35,00 TL
4 Tek imalatçı belgesi                  200,00 TL
5 Oda Eksperi onayı (Ekspertiz raporları) ve Ön Kapasite Raporu                  240,00 TL
6 Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza   
  sahiplerinin sicil durumlarını gösteren onay ve şerhler  Binde 5 
7 Ticari kefalet onayları  Binde 5 
8 Kapasite Raporu(2yıllık)                  470,00 TL
9 Fiili Tüketim,Ticari ve sınai mahiyette belge,tahsis ve sarfiyat belgeleri                  320,00 TL
10 Mücbir Sebep belgesi  ücretsiz 
11 TÜRK MALI BELGESİ                   250,00 TL
12 Kalite ve yeterlilik belgeleri,imalatta yeterlilik belgesi                  165,00 TL
13 Diğer hizmetler karşılığı(Odadan istenen muhtelif özel belge,makine parkı tespiti)                                80,00 TL
14 Oda Sicil Kayıt Sureti ve faaliyet belgesi                         ücretsiz 
15 Odamız üyelerine ait imza örneği onayı                    18,00 TL
16 Kimlik Kartı ve Oda üyelik belgesi                    20,00 TL
17 Suret onayları(Her normal sayfa için)                                               9,00 TL
18 Banka Kredi talep yazıları ve belgeler                    18,00 TL
19 İhale ile ilgili belge ve yazılar                    20,00 TL
20 Ticaret Sicili Hizmetleri :  
  20.1.Üye kayıtları ;  
  a) Gerçek Kişilerin Kaydı                  195,00 TL
  b) Şirket ve Kooperatif Kaydı                  365,00 TL
  20.2.İmza yetkililerinin değişikliği;                         -   TL
  a) Bankaların imza yetkilisi tescili ve imza yetkilisi iptal tescili(Her kişi için)                  165,00 TL
  b) Şirket ve Kooperatiflerde(Her kişi için)                  100,00 TL
  20.3.Kayıt bilgileri değişikliği ve tadilat;  
  a) Gerçek Kişilerden                    90,00 TL
  b) Şirket ve Kooperatiflerden                  165,00 TL
  c)Adres değişiklik tadilatları   - 
  20.4.Sicil ve yetki belgeleri                                      35,00 TL
  20.5.Ticaret Sicili gazetesi suretleri                    10,00 TL
21 Menşe Şahadetnameleri (1.ad) ATR-EUR-GÇB ve Menşe                      1,00 TL
22 Vize ve yurt dışına çıkış ile ilgili yazılar                    45,00 TL
23 Yurt Dışı Harç İstisna Belgesi tanzimi  ücretsiz 
24 Fiyat Tarifesi onay ücreti(Asıl liste onay bedeli)                  165,00 TL
25 Odamız üyesi olmayan ihracatcıların fatura onayı   Binde 1 
26 Odamız üyesi olmayanlara yapılan hizmetler karşılığı                  110,00 TL
27 İş makineleri tescil ve onayı(İş makinesi tescil belg.ayrıca ücretlendirilir)  
  FORKLİFT TESCİLİ                    90,00 TL
  DİĞER İŞ MAKİNELERİ TESCİLİ                   100,00 TL
28 Projeksiyon cihazımızın saatlik kira ücreti                   140,00 TL
29 Odamız hizmet binası 4.kat Meclis Salonu(Üye / Üye olmayan)  500,ooTL/750,ooTL 
  Odamız hizmet binası 4.kat Toplantı Salonu(Üye / Üye olmayan)  400,ooTL/600,ooTL 
  Odamız hizmet binası 3.kat Toplantı Salonu(Üye / Üye olmayan)  250,ooTL/350,ooTL 
30 Odamızdan bilirkişi temini(Ücretin yarısı bilirkişiye iade)                  350,00 TL
31 Bilgi Edinme Yasası ile ilgili bilgi ve belge bedeli                    30,00 TL
32 K.İ.K.'na istinaden Rayiç Fiyat Tesbiti(Kamu kurum ve kuruluşları hariç)  
  a) 01-50 Kalem arası                    45,00 TL
  b) 50 Kalem ve üzeri                    75,00 TL
33 K Belgeleri (Karayolu Taşıma Kanunu ile ilgili belgeler)                    55,00 TL
  *18,00TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir.  
34 Kapasite Raporu ile ilgili belgeler ve Yerli Malı Belgesi                  120,00 TL
35 Bilgi Tasdik ücreti (Şehirlerarası yol ücreti,kayıt bilgisi)                      8,00 TL
36 K Yetki Belgesi tanzimi - Araç Ekleme                    17,00 TL
  *8,50TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir.  
37 Matbaacılara tanzim edilen basım yetki belgesi                    30,00 TL
38 Elektrikçilere verilen abone dosyası                    12,00 TL
39 Sigorta Acenteleri Levha Kayıt Ücreti                    75,00 TL
  *10,00TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir.  
  Sigorta Acenteleri Tetkik                    95,00 TL
  *10,00TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir.  
40 Oda üyesi mesleki belge                    15,00 TL
41 Odamız üyesi olmayan ihracatçıların ihracat belgeleri onayı(Belge başı)                    10,00 TL

 

       

 

 

 

 

HİZMETLER

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad. No:69 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03