Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi Tanziminde Amaç Nedir?
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; "Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Sanayi ve Ticaret bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dökümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” denilmektedir.


Yerli Malı Belgesi Başvuru Evrakları Hangileridir?

1.Dilekçe için tıklayınız.

  1. Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)

          3.Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli için tıklayınız

         “Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli” 4 sayfadan oluşmaktadır (Ek.3-A, Ek.3-B, Ek.3-C ve Ek.3-D ) ve tamamının doldurulması gerekmektedir.

          4.Taahhütname için tıklayınız

          5.İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır) aslı veya noter onaylı sureti

          6.Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi

          7.Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti

          8.Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi

          9.Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.

Yardımcı Bilgiler:

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar için tıklayınız.

Yerli Malı Uygulama Esasları için tıklayınız.

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları için tıklayınız.

13 Eylül 2014 tarih ve 29118 sayılı Yerli Malı Tebliği (SGM 2014-35) için tıklayınız.

Yerli Malı Belgesi Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?
- Talep Sahibi odamıza başvuru evrakları ile müracaat eder. Oda ücret tarifesine göre ücret yatırılır. Tamamlanan tüm bu belgeler sonucunda belirtilen ürünlerle ilgili olarak " Yerli Malı Belgesi" tanzim edilir.

 

HİZMETLER

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad. No:69 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03