1.Mermer İşletmelerinde Kurumsal Gelişim Projesi  - MERKUR

 

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 2006 yılından bu yana ilimizin en önde gelen sektörü olan Mermer İşlemeciliği alanında Avrupa ve dünyada sektörde isim yapmış İtalya ve İspanya ile çeşili çalışmalar yürütmektedir.

 

Ülkemiz sektör girişimcilerinin, doğaltaş yataklarının bulunduğu yörelerde yapmış oldukları yatırımlar sayesinde sektör yurt genelinde yatay bir yaygınlaşma göstermektedir. Saadece Afyonkarahisar ili girişimcilerine ait faal ocak sayısı 95’in üzerine yükselmiştir. Ancak firmalardaki verimsiz geleneksel aile işletmeciliği, uluslararası ticaretteki potansiyelin önüne geçmektedir. Yüksek talep gören Türk doğal-taş çeşitleri, pazarlama stratejilerinden yoksun, hak etmekte oldukları değerlerin altında satılmaktadır. Firmalar ihtiyaç duydukları kurumsal yönetimden uzak durmakta, sektörün ihtiyaç duyduğu çözümleri üretememekte ve orta ve uzun dönemde artan kayba uğramaktadır. Bu gidişat ulusal kaynakların sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır.

 

Sektördeki firmaların büyük çoğunluğunun aile şirketlerinden oluşması dolayısıyla kurumsallaşma ile ilgili problemlerin AB ve ulusal paydaşlarımızla ortak faydamıza  çözmek üzere bu hareketlilik  projesi (MERKUR)  hazırlanmıştır. 

 

MERKUR proje teklifimizle başta proje ortağı küçük ve orta – ölçekli mermer firmalarının kurumsal yapısının geliştirilmesi ve buna bağlı olarak uluslararası rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.

 

Odamız, 2006 yılından bu yana İtalya’nın mermer sektörünün yoğunlaştığı Carrara Bölgesinde Internazionale Marmi e Macchine, IMM (Uluslararası Mermer ve Makineleri Birliği) kurumu ve Massa-Carrara Ticaret Sanayi Odası,  2008 yılından itibaren de İspanya Valencia bölgesi mermer sektörü ve Alicante Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği içerisinde AB düzeyinde çözümler üretmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Ortak hedeflerimiz doğrultusunda projemiz katılımcılarının vizyon, bilgi ve deneyim kazanmaları ve ilgili firma yönetim yapılarını geliştirmeleri amaçlanmaktadır.  Ayrıca  bu çalışmanın verileri, mermer sektörünün kümeleme çalışmalarında kaynak teşkil edecek ve yapılacak planlamalara katkı sağlayacaktır.

 

Proje kapsamında İtalyan ve İspanyol ortaklarımızın işbirliği ile Avrupa’daki mermer sektörü firmalarının en iyi kurumsal yapı örnekleri ziyaretlerle incelenecektir. Sektörel olarak; Kurumsal Yönetim, Pazarlama Stratejileri, Finans ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Çevre, Ocak ve Fabrikalarda Yeni Teknolojiler, konularında eğitimler verilecektir.  Ayrıca ziyaret edilen örnek firmaların başarı profilleri araştırılarak başarı haritaları çizilecektir. Eğitimlerin faydalanıcı firmaların üzerindeki etkisi ziyaret öncesi ve ziyaret sonrası yapılacak olan çalışmalar ile ölçülecektir.

 

Proje toplam süresi 12 ay, yurtdışı ziyaret süresi 1 hafta olarak planlanmıştır. Çalışmaya katılcak olan toplam kişi sayısı 40'tır. Katılımcıların 32'si sektörün insan kaynakları ve eğitimden sorumlu yöneticilerden, 8'i Afyon Kocatepe Üniversitesi ilgili birimlerinden konu uzmanı öğretim elemanlarından oluşacaktır.

 

Grup ikiye bölünerek eş zamanlı olarak bir grup İtalya'yı, diğer grup İspanya'yı ziyaret edecektir. Ziyaretin 2009 yılı 4. çeyreğinde uygulanması planlanmaktadır.

 

Elde edilen bilgi ve sonuçlar ATSO ve proje ortakları ile birlikte düzenlenecek faaliyetlerle yaygınlaştırılacaktır.

 

 
Dumlupınar Mah. 2. Cad. No: 100 03200 Merkez/AFYONKARAHİSAR
Telefon : +90 (272) 213 56 57  Faks : +90 (272) 213 56 60