TİCARET VE SANAYİ ODASI

Afyonkarahisar Merkezde yer altı sıcak su termal kaynaklarının mevcudiyeti sebebiyle termal sağlık turizmi gelişmiş, 2500’ü 5 yıldızlı olmak üzere toplam 3400 yatak kapasitesine ulaşılmıştır. İl’in 5084 sayılı yatırım kanununa dahil İller arasında yer alması ve aynı zamanda anadolunun karayolu kavşağı konumunda olmasından dolayı yeni planları hazırlanmış bu sektöre yapılan yatırımlar artmıştır.

 

Odamızın Afyonkarahisar’daki belli başlı sektörleri örgütleme çalışmaları neticesinde oluşturulmuş olan Afyonkarahisar Termal Turistik Otelciler Derneği ile yapılan çalışmada insan kaynaklarının eksikliği ile ilgili sıkıntılar dillendirilmiş ve Odamıza çözüm talebinde bulunulmuştur. Bu konuda Odamızın Kocatepe Üniversitesi, Belediye ve Termal Turistik Otelciler Derneği ile işbirliği yaparak hazırlamış olduğu Turizm Otelcilik Elemanları Yetiştirme ve İstihdam Etme Projesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından finansal destek için uygun görülmüştür. 

 

Proje çerçevesinde, 40, işsiz lise mezunu gence “Turizm ve Otecilik” meslek sektöründe istihdam edilmeleri için beceri oluşturacak mesleki eğitim ve staj sağlanacak ve önceden anlaşma sağlanmış İlimizin önde gelen turizm tesislerine yerleştirileceklerdir. Bu amaca parallel olarak Afyonkarahisar’ın termal sağlık turizm sektöründe gerçekleştirilen yeni ve ek yatırım tesislerinin ihtiyaç duymakta olduğu ara elemanlar yetiştirilmiş, insan kaynakları sıkıntısına çözüm sunulmuş olunacaktır.

 

Söz konusu amaçlar doğrultusunda, faydalanıcı kişiler öncelikli olarak turizm otel tesislerinin uygun gördüğü niteliklere göre yetiştirilecek olup İl’deki turizm sektörünün kalitesi, donanımlı personeller ile geliştirilecektir. Bu sayede faydalanıcı kişi ile firma arasında etkin uyum ve kalıcı işbirliği sağlanacaktır.

 

İlk devre uygulama sonucunda devam edecek olan ara-elaman ihtiyacına göre proje devam ettirilecektir.    

 

FAALİYETLER

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Yerel Gündem 21 Programı ile ortaklaşa yürütülen Binyıl Kalkınma Hedefleri Programına başvurusu yapılan proje başarılı olarak değerlendirilmiş olup finansal destek için uygun görülmüştür. Yapılmış olan ödül töreninde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı, Kemal Derviş tarafından takdim edilen başarı sertifikasını Odamız yönetim Kurulu Üyesi Ural Tiryakioğlu almıştır.

Projenin uygulanması ile ilgili sözleşme imzalanmış ve proje yürütme komisyonu kurulmuştur. Komisyon üyeleri Odamız, Belediye, AKÜ ve ATTİD'i temsil etmektedirler. Yapılan ilk komisyon toplantısında, Projenin genel çerçevesi görüşülmüş olup duyurular ile ilgili faaliyetler görüşülmüştür. Kursa katılmak isteyen kişilere ulaşabilmek için afiş tasarım çalışmaları başlatılmış, Odamız ve Belediyenin duyuru imkanları değerlendirilmiştir

 

Proje faydalanıcılarına ulaşabilmek için reklam çalışmaları yapılmıştır. Projeyi tanıtma ve faydalanıcı özelliklerde kişilere ulaşabilmek için proje tanıtım tasarımı yapılmıştır. Hazırlanan afişler  şehir otobüs durakları, yol orta ve kenarlarında yer alan reklam pano ve raketlerinde 3 hafta süre ile 31 Aralık 2007 – 17 Ocak 2008 tarihleri arasında yer almıştır. Diğer afişler proje ortakları olan Afyonkarahisar TSO, Afyonkarahisar Belediyesi - Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği ve Afyonkarahisar Termal Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği, tarafından kendi tesislerinde ve farklı şehir mekanlarında yine 31 Aralık 2007 – 17 Ocak 2008 tarihleri arasında asılı tutulmuştur. Bu afişlerden İŞKUR ve İşsizler Derneğine de gönderilmiş onlarda ayrıca duyuruya destek olmuşlardır. Ayrıca Oda tüm yerel medyaya basın bildirisi iletmiş kendi resmi internet sayfasında da ilanda bulunmuştur.

 

Yapılmış olan duyurulara göre ilgili kişiler Odamıza müracaata bulunmuş olup başvuru formu  doldurmuşlardır. Başvuru formlarına ilave olarak “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Eğitim durumlarını belirten evrakları teslim etmişlerdir. Toplam 132 başvuru alınmıştır. Tüm başvuran kişiler karşılıklı görüşmeler için Ticaret Odasına davet edilmişlerdir. 22.01.2208 Salı günü Proje Koordinatörü ve ATTİD Yönetim Kurulu Üyesi tarafından tüm başvuran kişiler ile sırası ile görüşme yapılmıştır. Toplam 50 kişi kısa listelenmiştir. Kısa listelenen 50 kişi ile sözleşme yapılmıştır. 50 kişi kurslara tam katılmaya yönelik ve diğer ilgili şartları kabul ettiklerine yönelik  taahhütte bulunmuşlardır.

 

24.01.2008 Perşembe günü tüm kursiyerleri başlayacak oldukları kurs ve muhtemel devam edecek olan çalışma yaşantıları ile ilgili 2 seans motivasyon eğitimi sağlanmıştır.   Katılımcılar ile sunum hakkında anket yapılmıştır.

 

26.01.2008 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Otelcilik Bölümünde 50 kursiyer ile dört alanda Önbüro-ResepsiyonKat Hizmetleri, Yiyecek İçecek Servisi ve Yiyecek Hazırlama da eğitimlere başlanılmıştır. Her kursiyere sadece bir alanda eğitim verilecek olup o alanda profesyonel niteliklere kavuşması hedeflenmiştir.  01.03.2008 tarihine kadar toplam 6 hafta eğitim tamamlanmış olup geriye 2 hafta eğitim kalmıştır

  Yiyecek İçecek Servisi   Önbüro - Resepsiyon

  Kat Hizmetleri   Yiyecek İçecek Hazırlama

 

Yapılan çalışmaları yerinde değerlendirmek ve Odamız tarafından hazırlanmış olan Ara Dönem Raporunu kabul etmek üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programından Murat Yücer, Program Sorumlusu 5, 6 Mart 2008 tarihlerinde İlimize ziyaret gerçekleştirmiştir. Projede gelinen aşamadan memnun kalan Yücer İlimiz Turizm potansiyelini ve mevcut yatırımları incelemiştir ve Yöenetim Kurulu Başkanımız Melih Yurter'e ziyarette bulunmuştur. Aynı zamanda Afyonkarahisar Belediyesi Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliğine ziyaret eden Yücer projenin ilerleyişindeki memnuniyetini ifade etmiştir.

 

Dumlupınar Mah. 2. Cad. No: 100 03200 Merkez/AFYONKARAHİSAR
Telefon : +90 (272) 213 56 57  Faks : +90 (272) 213 56 60