TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

Doğalgaz İç Tesisatçı – Geliştirme, Uyum ve İstihdam (DOĞAY) Projesinin amacı, yoksul ve işsiz genç ve kadınların, “Doğalgaz İç Tesisatçılık” meslek sektöründe, istihdam edilmeleri için fırsatlarını artıracak mesleki eğitim sağlamak ve beceri niteliklerini geliştirmektir. Ege Bölgesindeki diğer iller ile kıyaslandığında, Afyonkarahisar’daki eğitim kapasitesi düşük ya da eksik bulunmaktadır. DOĞAY Projesi ile ulusal düzeyde geçerliliği olan bir eğitim düzenlenecek olup gereken eğitim alt-yapısı ve makine-teçhizat hazırlanarak, doğalgaz iç tesisatçılık dalında faydalanıcı hedef grubun istihdam edilmesini sağlayacak sürdürülebilir bir eğitim çalışması yapılacaktır. 

Ülkemizin yeni enerji kaynakları sürecinde doğalgaza daha fazla yönelmesinin bir yansıması olarak ilimizde giderek artan doğal gaz kullanımı, bu alanda tesisatçı eleman ihtiyacını doğurmuştur. Doğal Gaz Tesisatçılık Eğitimi ile ilimizin iç tesisatçılık konusunda ihtiyaçlarını çözebilmek için, halihazırda tesisatçı olarak çalışan tesisatçılar ve düşük gelirli kesimdeki kişileri değerlendirerek, onların yetiştirilmeleri planlanmaktadır. Bu kişiler eğitim için gereken temel özelliklere sahip olup, eğitim aşamalarında tabi olacakları teorik ve pratik değerlendirmeler ile yeterlilikleri doğrulanacaktır. Eğitim, günümüzün teknolojisi kullanılarak, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve EN 287-1 Kaynakçılık Standardına göre, iki kurum tarafından verilecektir;  Anadolu Gaz Dağıtım A.Ş ve Afyonkarahisar Gazi Endüstri Meslek Lisesi. Eğitimin başlıca içeriği; Doğalgaz iç tesisat uygulamalarında kaynakçılık, bağlantı ve montajdır. Proje’nin tüm aşamaları Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir. Kursiyerlerin eğitim süreci neticesinde istihdam edilmelerine yönelik referans ve her türlü çalışma ve girişim, ATSO tarafından proje kapsamında sağlanacaktır.

 Doğalgaz iç tesisatçılığının dikkat gerektiren bir meslek olmasından dolayı, ilimizde ve ülkemizde, doğalgaza olan yönelimi güvenli şekilde gerçekleştirme arzu edilmektedir. DOĞAY Projesi kapsamında eğitim içeriğinde ve değerlendirmelerde, güvenlik ve işçilik testleri ön planda tutulmuştur. Kursiyerler doğal gazın potansiyel tehlikeleri hakkında bilgilendirilecek ve alınması gereken tedbirler ile ilgili eğitileceklerdir. Kursiyerler firmaların tercih ettikleri niteliklerde geliştirilip, istihdam edilen kursiyerler ile firmalar arasında etkin işbirliği ve kalıcı uyum sağlanacaktır. Sağlıklı ilişkiler kursiyerlerin devamlı istihdam edilmelerine ve firmaların rekabet gücüne katkıda bulunacaktır.  

Diğer illerdeki doğalgaz iç tesisatçılık sektörü incelendiğinde, doğal gazın konut ve sanayi alanlarında devreye girmesi ile tesisatçı, yapım ve hizmet firma sayısı artmış bu alan başlı başına bir tesisatçılık sektörü olarak öne çıkmıştır. Mevcut doğalgaz tesisatçı, yapım ve hizmet firmalarının, sanayi bağlantılarında eğitilmiş ara eleman açığı hali hazırda vardır. 2007 yılı içerisinde Afyonkarahisar merkez ve üç ilçesinde konutsal doğal gaz uygulamasının devreye alınması ile birlikte sektördeki firma sayısının artmasına paralel olarak yetiştirilmiş eleman sıkıntısının artması beklenmektedir. Proje kapsamında sektördeki firmaların proje sürecinde artan eleman ihtiyaçları incelenecek olup, sektördeki eleman talebi doğrultusunda DOĞAY Projesi değerlendirilerek tekrarlanması konusunda karar alınacaktır. Bu açıdan, projenin sürdürülebilir olması önemli bir boyuttur. Eğiticilerin sürekliliğine ve alt-yapının sürekliliğine dikkat edilmiştir. Paydaşların projede rol almaya devam etmesiyle, proje Afyonkarahisar Merkez ve ilçeleri için aynı faydaları üretmeye devam edecektir.

FAALİYETLER

ATSO tarafından planlanmış olan çalışmalar kapsamında üç sınıf eğitim düzenlenmiştir. Birinci sınıf için toplam 32 kursiyer kayıt yaptırmıştır. Bunlardan 27si Doğal Gaz Oksijen Kaynakçılığı Kursuna, 26'sı Doğal Gaz Elektrik Ark Kaynakçılığı kursuna ve 26 kişide Doğal Gaz İç Tesisatçılık kursuna kayıt yaptırmıştır. Katılımcıların kaynakçılık kursunda deneyimli ve doğal gaza geçiş için yeterli olmalarına dikkat edilmiştir. Birinci sınıf için toplam eğitim süresi 60 saat olarak gerçekleşmiştir. Kursiyerler bu süre içerisinde teorik eğitim ve pratik uygulamaya tabi tutulmuşlardır. Kurs sonunda kursiyerler uygulamalı sınavdan geçirilmiştir. Alman LLoydu'nu temsilen KAGEM Danışmanlık tarafından yapılan sınavda 20 kursiyer başarılı olmuş, güvenli tesisatçılık için yeterli olduklarını ispatlamışlardır.

Birinci sınıfın sonunda, 22 kursiyer için ikinci bir sınıf düzenlenmiştir. Bu sınıf için, bir önceki sınıfta gerçekleştirilen geliştirme programının yerine yetiştirme programı düzenlenmiştir. Toplam 300 saatlik kursa 22 kursiyer katılmıştır. Kursiyerlerin sarf malzeme, eğitim, harcırah ve sınav giderleri Odanın projelendirmiş olduğu başvuru ile Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğünden sağlanan fon tahsisi ile karşılanmıştır.. Sosyal imkanları kısıtlı olan kişiler arasından belirlenen kursiyer için eğitim sonunda motivasyon semineri düzenlenmiştir. Kursiyerler yapmakta oldukları çalışmaya değer verilmesi ve kaliteli işçilik kavramlarını benimsemelerine önem verilmiştir. KAGEM Danışmanlık tarafından yapılan sınava bir önceki kursta başarısız olan kursiyerler tekrar katılmış ve 15'i ikinci sınıf ve 4'ü bir önceki sınıftan olmak üzere toplam 19 kişi tesisatçılık sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Odamıza yapılan müracaatlara göre kurs düzenlemeleri devam etmitir. 3.sınıf için toplam 38 kişi kurs kaydı yaptırmıştır.  60 saatlik müfredata göre yapılan kurs neticesinde toplam 19 kursiyer başarı göstermiştir.

Yapılmış olan tüm kurslarda güvenli işçiliğe ve tesisatçıların yeterliliklerine dikkat edilmiştir. Ancak yeterliliğini ispatlayabilen kişiler sertifikalandırılmıştır.

Başarılı kursiyerlerin sertifikalandırılması ile ilgili Odamız Yönetim Kurulu, Afyongaz, Afyonkarahisar Gazi Endüstri Meslek Lisesi ve Valilik ile ortaklaşa tören düzenlenmiştir. Eğitilen tüm tesisatçılar (muhtelif kişiler hariç) doğal gaz sektöründe görev almaktadır. Sahipata semtinden başlayan doğal gaz tesisat çalışmaları ve yeni yapılan binalardaki tesisat işlerini yürütmektedirler.

Dumlupınar Mah. 2. Cad. No: 100 03200 Merkez/AFYONKARAHİSAR
Telefon : +90 (272) 213 56 57  Faks : +90 (272) 213 56 60