TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

ALMANYADAKİ PERAKENDE MAĞAZACILIK UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE AFYONKARAHİSAR İLİNDE UYGULANABİLİRLİK EĞİTİMİ PROGRAMI

PROJENİN AMACI VE KAPSAMI

Küreselleşen dünyada hızla artan rekabet koşullarının etkisiyle her alanda olduğu gibi Pazarlama, özellikle de Perakende mağazacılık alanında iyi eğitim almış ve yeniliklere açık ara eleman gücüne her zamankinden çok daha büyük ihtiyaç duyulmaktadır.

Ülkemizdeki perakende pazarının 2006 yılı sonu itibariyle 75 Milyar $’lık bir hacme ulaşmış olması; Uluslararası, ulusal ve bölgesel birçok yatırımcıyı bu pazara ilgi duymaya itmiş ve yatırımlar hızlanmıştır. Son 10 yıldır ulusal aktörlerin yatırımlarını gerçekleştirmek için bir cazibe merkezine dönüşen Afyonkarahisar, uluslararası sermayenin de dikkatini çekmiş ve son yasal düzenlemelerle hizmet sektörü başta olmak üzere birçok yatırımcı şehrimizde yatırım gerçekleştirme kararı almıştır.

Afyonkarahisar’da gerek halen var olan işletmelerin gerekse uluslararası yatırımcıların yatırımları sayesinde her geçen gün artan sayıda yabancı –özellikle Avrupa vatandaşı- müşteri beklentisi, bu alanda yetişmiş insan gücü ihtiyacını her zamankinden çok daha fazla önem arz etmektedir.

Bütün bu yaşanan olumlu gelişmeler, alanında çağın gerektirdiği donanımlı insan gücü gereksinimini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Afyonkarahisar Sanayi ve Ticaret Odası olarak yaşama geçirmeye çalıştığımız proje ile hedefimiz; Afyonkarahisar ilinde faaliyette bulunan perakende mağazacılık işletmelerinde halen çalışan iş görenleri ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulunda eğitimlerini tamamlayan, istihdam edilmeyi bekleyen Pazarlama Programı öğrencileri içinden belirlenen 6 kişilik grubu Almanya’da perakende mağazacılık alanında söz sahibi bir işletmelerde 8 haftalık bir uygulamalı eğitime tabi tutmaktadır.

Elde edilecek deneyimlerini eğitimleri esnasında kazandıkları teorik bilgilerle destekleyecek yararlanıcılarımızın gerek kişisel gerekse ülke iş yaşamına pozitif katkı sağlaması öngörülmektedir. Bu sayede özellikle ülkemizde bu alandaki donanımlı ve yurt dışı tecrübesi olan ara eleman eksikliğinin giderilmesine katkı sağlanabileceği gibi, yeni perakende stratejilerine yönelik bilgilerin uygulamalı olarak kazanımının elde edilmesi de planlanmaktadır.

Türkiye perakende pazarında halen var olan veya girme sürecinde büyük perakende işletmelerine yerel anlamda yetişmiş eleman katkısı sağlanması ve proje kapsamında görev alacak yararlanıcıların elde ettikleri yurt dışı deneyimleri projenin yaygınlaştırılması esnasında diğer yerel birim çalışanlarıyla paylaşılması yönünde organizasyonlar düzenlemek de projenin amaçları arasında yer almaktadır.

FAALİYETLER

“Almanya'daki Perakende Mağazacılık Uygulamalarının İncelenmesi ve Afyonkarahisar İlinde Uygulanabilirlik Eğitimi Projesi”, Leonardo da Vinci Programını yürütmekle yükümlü kurum olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığı -Ulusal Ajans-  tarafından 2007 yılında değerlendirilmeye alınan 2838 projeden başarılı olarak değerlendirilen 401 proje içinde kendisine yer bulmuştur.

 Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası adına sunulan projenin koordinatörlüğünü Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programında görev yapmakta olan Öğretim Görevlisi Türker GÖKSEL yürütmektedir. ATSO adına proje çalışmalarında Dış İlişkiler ve Projeler sorumlusu Erdal KOÇAK görev almaktadır.

Projenin Ulusal Ajansa teklifi aşamasında, çalışanlarına yurt dışı organizasyonlarında çalışma imkânı sağlamak isteyen işletme yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı ATSO toplantı salonunda 7 Şubat 2007 Çarşamba günü gerçekleştirilmiştir. 

Projenin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığınca desteklenmeye hak kazanması sonrasında da Afyonkarahisar’da faaliyette bulunan işletmeler tek tek ziyaret edilerek, proje hakkında açılayıcı bilgi verilmesi çalışmalarına hız kesmeden devam edilmiştir. Aynı zamanda ATSO Yönetim Kurulu üyeleri de projenin gelişimi noktasında aydınlatılıp, her anlamda destekleri alınmıştır. 

18 Temmuz 2007 günü Ankara Midas Otel’de Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığı -Ulusal Ajans-  tarafından düzenlenen genel bilgilendirme toplantısına projemizi ve kurumumuzu temsilen Proje Koordinatörü Öğr. Grv. Türker GÖKSEL katılmıştır.  

Ulusal Ajanla yapılacak olan sözleşme öncesi istenilen evraklara istinaden Almanya'daki ortak kuruluşlarımız olan Hamm Belediyesi ve alıcı kuruluşlar olan Allee Center, Mans Import, POCO Einrichtungsmarkte, NM Grobproduktion, Griebsch und Rochol'dan ortaklık mektuplarının asılları ile imzalanmış ve sözleşme örnekleri alınmıştır. 

Projemizde yer alan 6 kişilik katılımcı grupta; Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu Pazarlama Programında eğitimlerini tamamlayan 3, AVM Sarıdere, Afyon Yumurta AŞ ve Afyon Sofaş AŞ’den birer katılımcı yer alacaktır. 

Projenin ön faaliyetlerinden olarak 6 katılımıcıya Ocak ayında başlayan ve Mart ayına kadar devam eden toplam 120 saat Almanca dil eğitimi verilmiştir. Eğitim günlük hayatta ve çalışma ortamında çalışan kişilerin kullanabileceği Almanca seviyesinde olmuştur. Eğitim Odamızda akşam gerçekleştirilmiştir.

27 - 31 Ocak 2008 tarihleri arasında katılımcıların çalışacak oldukları ortam, üstlenecek oldukları görevler, kalacak oldukları yer ve günlük  yaşamları hakkında yerinde araştırma ve düzenleme gerçekleştirebilmek için heyetimiz Hamm'a ziyarette bulunmuştur.

 

 

 

 

 

Kurum ve Kuruluş yetkilileri ile önceden kararlaştırılmış programa göre görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda proje ortağı olan Hamm Belediyesi ile toplantı yapılmıştır. Belediye Başkanı Sn. Petermann ile görüşme olmuştur.

 

Dil Eğitimlerine devam eden katılımcılara ilave olarak oriyantasyon sunumları yapılmıştır. Oriyantasyon da işlenen başlıca konular, AB Birliği Projeleri, Almanya Deneyimleri, Yurtdışında Perakendecilik Uygulamaları ve Türkiye'nin Turizm Değerleri olmuştur.

Almanya'ya harekete yakın tarihlerde Rektör Sn Ali Altuntaş ziyaret edilmiştir. Sn Rektör Üniversitelerinin İl'deki insan gücünün hayat boyu öğrenimine sağladıkları katkıdan dolayı memnuniyetlerini dillendirmiştir.  

Grup bir sonraki ziyaretini Odamız Yönetim Kurulu Başkanı'na gerçekleştirmiştir. Görüşmede katılımcılara bu fırsatı iyi değerlendirmeleri profesyonel ve kişisel yaşamlarına çok olumlu artılar getirebileceği ifade edilmiştir.

Projenin Afyonkarahisar'da ve Almanya'daki görünürlüğünü sağlamak için Türkçe ve Almanca afiş tasarlanmıştır.  Afiş çalışmamızda işbirlikçi firmalar bu afişten asabilecek ve Türkçe'si İlimiz belirli mekanlarında asılacaktır.

 

 

Dumlupınar Mah. 2. Cad. No: 100 03200 Merkez/AFYONKARAHİSAR
Telefon : +90 (272) 213 56 57  Faks : +90 (272) 213 56 60